Økonomisk beredskab er rettidig omhu

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar at etablere et økonomisk beredskab for 2015. Det skyldes, at den allerførste budgetprognose i januar viser, at der er risiko for merforbrug på især de specialiserede socialområder og sundhedsområdet.

Skrevet den. 3. marts 2015

For at være på forkant med udviklingen har Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde besluttet at bede administrationen om at udarbejde et økonomisk beredskab.

Formålet med beredskabet er at konkretisere, hvordan der kan ske omprioriteringer, hvis de efterfølgende budgetopfølgninger viser, at der bliver behov. Der er med andre ord ikke truffet beslutning om besparelser p.t.

- Det er vigtigt at understrege, at situationen i dag ikke er afgørende anderledes, end da vi sidste efterår besluttede budgettet for 2015", siger borgmester Mette Touborg og fortsætter:

- Vi har hele tiden vidst, at vi var udfordret på et par af vores store velfærdsområder, og vi har i det sidste halve års tid iværksat en række initiativer for at imødekomme disse udfordringer. Med beslutningen om at etablere et økonomisk beredskab her tidligt på året, mens vores handlemuligheder er størst, synes jeg, vi tager et aktivt politisk ansvar på det helt rigtige tidspunkt af året.

I uge 10 har alle kommunens fagudvalg drøftet administrationens første oplæg til beredskab. Den første, konkrete vurdering af hvor stort et beløb der måtte være tale om, vil foreligge i forbindelse med den første egentlige budgetopfølgning i april måned. 

- Jeg har forståelse for, at administrationen ikke blot en måned inde i det nye år har grundlag for at kunne lave en præcis vurdering af, hvor stort problemet er. Jeg synes det er udtryk for rettidig omhu at forberede os på, at der kan opstå et behov for at foretage prioriteringer. Det har været direktionens anbefaling, og den lytter vi som ansvarlige politikere til, siger borgmester Mette Touborg inden hun afslutningsvist slår fast:

- Målet er, at vi er i stand til at overholde budgettet, og at vi derfor ikke får brug for det økonomiske beredskab. Det arbejder vi fortsat efter. Vi ved, at der også opstår nogle mindreforbrug i løbet af året, og dem skal vi selvfølgelig bruge, før vi skrider til egentlige besparelser eller udsættelser af budgetaftalens investeringer. Derfor er jeg tilfreds med, at vi også i det økonomiske beredskab får indsigt i mindreforbrugene.