Nu kan du søge LAG-midler

Næste frist for at søge om midler hos LAG Midt-Nordvestsjælland er den 15. juni 2015.

Skrevet den. 1. maj 2015

Har du den helt rigtige idé til opstart eller udvikling af en lille virksomhed? Eller brænder du for at skabe mere liv og attraktive levevilkår i dit lokalsamfund? Drømmer du om at finde og realisere din gårdbutiks eller dit galleris særlige bidrag til områdets turisme? Er du typen, der har lysten og erfaringen til at inspirere andre til at udleve deres potentiale som iværksættere? Så kan det sagtens være dit projekt, der kan få støtte hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Hvad er LAG Midt-Nordvestsjælland?

LAG Midt-Nordvestsjælland er en åben forening som arbejder gennem brede samarbejder med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere og som gennem lokalt forankrede projekter bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner.

LAG Midt-Nordvestsjælland modtager hvert år ca. 5,5 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU's Landdistriktsfond. Disse midler anvendes til at støtte gode og innovative projekter, som kan medvirke til at opfylde målsætningerne i foreningens udviklingsstrategi, herunder projekter som kan skabe nye job og attraktive levevilkår i de små lokalsamfund i område. Bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland indstiller støtteegnede projekter til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som administrerer landdistriktsprogrammet.

Hos LAG Midt-Nordvestsjælland kan du søge om tilskud til dit projekt, hvis projektet kan medvirke til at skabe arbejdspladser, understøtte iværksætteri, udvikle turismen eller sikre attraktive levevilkår i LAG'ens område.

Lejre Kommune er repræsenteret i bestyrelsen for LAG Midt- Nordvestsjællands af Grethe Saabye, medlem af Lejre Kommunalbestyrelse samt udvalgsformand, Udvalget for Erhverv & Turisme:

-      Jeg ved, at det bobler af gode idéer og forslag til konkrete projekter mange steder i Lejre Kommune, så jeg opfordrer alle borgere og iværksættere med gode idéer til at søge og få andel i de midler, vi som landdistrikt kan bruge til at udvikle vores lokalområde. LAG-midlerne kan være den håndsrækning, der skal til for at komme i gang med sit drømme-projekt - hvad enten det er udvikling af en lille virksomhed eller en aktivitet for turister og besøgende eller noget helt tredje, siger hun.

Hvordan søger man om LAG-midler?

Der modtages løbende ansøgninger om tilskud ved LAG-Midt-Nordvestsjælland, og de indkomne ansøgninger behandles i tre ansøgningsrunder hen over året med ansøgningsfrister d. 8. april, 15. juni og 15. september 2015.

Der kan ansøges om op til 50 % af det samlede projektbudget. Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Dette indebærer, at projektets samlende tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr.

Det er vigtigt at orientere sig i udviklingsstrategien 'Liv i Baghaven' og ansøgningsskemaet inden LAG'en ansøges.

Spørgsmål omkring LAG-ens udviklingsstrategi, ansøgningsfrister, regler og bekendtgørelsen m.v. kan rettes til LAG-koordinator André Nielsen, andre.nielsen@kalundborg.dk

Du er også velkomne til at kontakte Lejre Kommunes LAG-koordinator Bodil Nissen på bnis@lejre.dk og få en snak om konkrete projektidéer.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk