Dialog om fremtidens sociale tilbud

Onsdag den 6. maj havde Lejre Kommune inviteret til dialog om, hvordan kommunen kan udvikle sine tilbud til borgere med særlige behov inden for det sociale område.

Skrevet den. 11. maj 2015

- I takt med at brugernes behov ændrer sig - og lovgivningen og økonomien også ændrer sig, så skal vi se på, hvordan vi kan tilpasse vores kommunale tilbud, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Hvordan kan Lejre Kommune udvikle og tilpasse sine tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap? Hvilke aktiviteter og støtteordninger er der behov for nu og i fremtiden? Det var nogle af de spørgsmål, som var på dagsordenen, da Lejre Kommune havde inviteret til dialog om fremtidens sociale tilbud.

Baggrunden for mødet var et ønske fra Lejre Kommunes politikere om at blive klogere på de tendenser, der viser sig inden for det sociale område - med henblik på at kunne beslutte hvordan kommunen skal tilpasse sine tilbud til fremtidens behov og krav. Derfor har kommunen igangsat en analyse af både de nuværende tilbud i kommunen og de mulige, fremtidige scenarier for Lejre Kommunes sociale tilbud.

-      I Lejre Kommune oplever vi, at der er en stigning i antallet af borgere, der har brug for sociale tilbud, men vi oplever også, at der er ændringer i de behov, borgerne har. Samtidig har lovgivningen om eksempelvis førtidspension ændret sig, så vi i højere grad skal hjælpe folk til at være en aktiv del af samfundet - og det stiller også nye krav til de tilbud om aktiviteter og støtte, Lejre Kommune har, siger Leif V. Nielsen, udvalgsformand i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Vigtigt med brugernes input

Lejre Kommune havde inviteret både brugere af de sociale tilbud i Lejre Kommune - samt deres pårørende til dialogmødet. Derudover deltog også repræsentanter for private og offentlige botilbud i og uden for kommunen, foruden nogle af Lejre Kommunes egne kommunalpolitikere, og en gæste-oplægsholder fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

-      Brugernes egne input er selvfølgelig meget vigtige at få med, når vi skal have et godt beslutningsgrundlag for vores fremtidige tilbud på området. Det er jo dem, der er eksperterne fra hverdagen. Samtidig kigger vi også på, hvad andre kommuner har gjort og hvad de har gode erfaringer med, så vi kan lære af dem, fortæller Leif V. Nielsen.

Analysen af nuværende og mulige, kommende sociale tilbud skal bidrage med forskellige scenarier, så politikerne får et godt beslutningsgrundlag når de skal tilrettelægge fremtidens sociale tilbud til borgerne i Lejre Kommune. Forventningen er at Lejre Kommunalbestyrelse behandler et beslutningsoplæg i september-oktober 2015.