Arkivet i Felix flytter ind på Lejre Bibliotek

18. maj flytter arkivet ud af Domus Felix og ind på det nyindrettede kontor på Lejre Bibliotek, som står til rådighed for borgere og frivillige. Et udvalg af centrale håndbøger og referenceværker vil være tilgængelige, mens arkivets samling af arkivalier flyttes.

Skrevet den. 12. maj 2015

Det tager tid at flytte, og derfor er den endelige rokade først færdig til oktober. Arkivet er lukket således for forespørgsler og læsning i arkivalier på biblioteket frem til 1. oktober. Dog vil det vil være muligt at se i arkivalierne fra 1. september i arkivet i Hvalsø.

Ét samlet arkiv i Hvalsø

I februar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at samle kommunens tre lokalarkiver i Hvalsø og samtidig gøre det muligt at arbejde med samlingerne på bibliotekerne, som sørger for de nødvendige faciliteter.

At flytte arkiverne i Lejre og i Sæby er en flytning af hukommelse, som er bygget op gennem mange år. Arkiverne har modtaget papirer fra lokale med tilknytning til et bestemt sted og en egn. Det er værdifuld viden, som sjældent fortæller om rigets store mænd, men snarere beretter om livet på landet, den lille virksomhed, husmandens liv, husmoderens hverdag, og Peters skolegang - dengang og i dag.

Arkivet i Domus Felix flyttes som det første hen over sommeren. Arkivet i Sæby flyttes fra midten af sommeren og hen over efteråret.

Fokus på grundloven

Arkiverne fortsætter det vigtige arbejde med at belyse områdets historie og rolle i Danmarkshistorien. Trods den omfattende flytning sætter arkiverne i samarbejde med bibliotekerne fokus på Grundloven. Det er i år 100 år siden, at kvinderne fik valgret. Den historie bliver gjort levende og aktuel og sat ind i en lokal kontekst, når Bibliotek & Arkiv gennem en række udstillinger og foredrag kommer omkring forskellige aspekter af Grundloven. Den store udstilling om Grundloven blev åbnet af landspolitiker Pernille Rosenkrantz-Theil og lokalpolitiker Grethe Saabye. Senere har godt 200 skoleelever været til rundvisning og undervisning i Bibliotek & Arkiv i emner omkring Grundloven, kvinders valgret, børnekonvention og ytringsfrihed. Til september åbner Bibliotek & Arkiv endnu en udstilling med emnet kulturarv og demokrati og flygtninge. Og til oktober rundes Grundloven af med en paneldebat med fire landspolitikere, der under ledelse af Arne Hardis diskuterer ytringsfrihed. Samtidig inviterer Bibliotek & Arkiv kommunens udskolingselever til at dyste i et demokrati-brætspil, som bliver udviklet til lejligheden.

Borgere og lånere vil fremover opleve, hvordan synergien mellem Bibliotek & Arkiv kommer til udtryk i udstillinger og arrangementer, med aktuelle emner, der kan tage afsæt i lokalhistorie og blive løftet op i et større perspektiv.