Alle sager omkring gensidig forsørgelse i Lejre Kommune er manuelt gennemgået for at rette op på sagsbehandlingsfejl

På baggrund af afgørelser i Ankestyrelsen har flere af landets kommuner konstateret, at der har været væsentlige fejl i sagsbehandlingen omkring gensidig forsørgelse.

Skrevet den. 22. maj 2015

Det har ført til, at Lejre Kommune har valgt at gennemgå alle ansøgninger om kontanthjælp -  ca. 300 sager i alt -  og i den forbindelse har fundet 65 sager, hvor der har været reduceret i ydelsen i forbindelse med gensidig forsørgelse, hvoraf 12 sager har været fejlbehæftet.

I de fejlbehæftede sager har Lejre Kommune udbetalt de beløb til borgerne, som modsvarer det beløb, kommunen uretmæssigt har reduceret kontanthjælpsydelsen med.

I 12 konkrete, individuelle sager, er den oprindelige afgørelse ikke blevet fremsendt til begge parter. Lejre Kommune har vurderet, på linje med Ankestyrelsen og KL´s udmelding, at der er tale om så væsentlig en fejl, at der er lavet nye vurderinger i alle 12 sager.

- Det er naturligvis beklageligt, at der er sket fejl i vores sagsbehandling. Ikke mindst i forhold til de borgere, det er gået ud over. Vi har - som mange af landets øvrige kommuner - oplevet, at vejledningen til, hvordan loven skulle udmøntes, har været noget upræcis og mangelfuld, siger Henrik Nielsen, direktør i Lejre Kommune.

- Endvidere er det naturligvis ikke hensigtsmæssigt, at vi på baggrund af sagsbehandlingsfejl ender med at udbetale ydelser for 270.000 kr., som lovgivningsmæssigt ikke burde være udbetalt, men det skal naturligvis ikke gå ud over vores borgere, at der fra vores side er lavet fejl, siger han.

Alle berørte borgere får besked

Alle de berørte borgere har modtaget et brev fra Lejre Kommune, og der er sket udbetaling i de sager, der har været fejlbehæftet.

-      Vi har vendt hele stakken med ansøgninger, og har man ikke modtaget et brev om genoptagelse af sin sag, er det fordi, der ikke er fundet nogen fejl, eller det er vurderet, at der ikke er tale om væsentlige sagsbehandlingsfejl, siger leder af Borgerservice, Jessie Lynggaard.

I de sager hvor der er fundet fejl, vil de berørte borgere bliver partshørt på ny om deres samlivsforhold, og begge parter vil efterfølgende modtage en ny afgørelse på den fremadrettede ydelse.

Yderligere oplysninger

Jessie Lynggaard, leder af Borgerservice, tlf.:  21347234 eller jely@lejre.dk

Fakta

  • Ændringer i lov om aktiv socialpolitik blev vedtaget med virkning fra 1.januar 2014. Det betød, at samlevende fik gensidig forsørgelsespligt. Dvs. at samlevende fik pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontakthjælp.
  • Der skal ikke tilbagebetales i alle sager med sagsbehandlingsfejl. F.eks. kan begge parter være på en ydelse, som gør, at de ikke er blevet reduceret i deres kontanthjælp.
  • Det er i alle sager meget individuelt, hvor meget kontakthjælpen er reduceret med, idet det afhænger af partnerens personlige indtægt.
  • Der er sket udbetaling i de sager hvor der er væsentlige sagsbehandlingsfejl eksempelvis hvor der ikke er sendt afgørelse til begge parter, men alene til den der har ansøgt om kontanthjælp.
  • Der er udbetalt 270.000 kr. i de 12 sager.
  • Lejre Kommune har gennemgået alle aktive som passive sager på gensidig forsørgelse.
  • Ankestyrelsen udtaler:
En manglende partshøring betyder ikke automatisk, at en kommunes afgørelse er ugyldig. Kommunen skal i hver enkelt sag vurdere, om det har haft væsentlig betydning for afgørelsen, at alle parter ikke er blevet hørt. Vurderer kommunen, at mangel på partshøring ikke har haft væsentlig betydning for afgørelsen, så er der normalt ikke tale om en ugyldig afgørelse