Afgivelse af brevstemmer til folketingsvalget 2015

Der afholdes folketingsvalg den 18. juni 2015. Du har mulighed for at brevstemme, hvis du er forhindret i at møde frem på et valgsted på selve valgdagen. Der er ikke krav om, at du dokumenterer, at du er forhindret eller på anden måde kommer med en begrundelse for, at du gerne vil brevstemme.

Skrevet den. 29. maj 2015

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i Borgerservice på Hvalsø Rådhus eller i en hvilken som helst af landets andre kommuner inden for almindelig åbningstid, hvilket vil fremgå af den pågældende kommunes hjemmeside.

Udover Borgerservice er der i Lejre Kommune åbent for brevstemmer på Kirke Hyllinge Bibliotek den 6. juni og 13. juni samt på Lejre Bibliotek den 4., 8., 11. og 15. juni. For alle datoerne gælder, at brevstemmer modtages i den almindelige åbningstid, som du kan finde på Lejre Kommunes hjemmeside.

Du skal huske at medbringe gyldig legitimation.

Afgivelse af brevstemmer kan ske allerede nu og frem til tirsdag den 16. juni 2015.

Kan jeg brevstemme hjemmefra?

Vælgere, der på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan komme til valgstedet, har mulighed for at afgive stemme i hjemmet. To tilforordnede, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, kommer ud til dit hjem og sikrer, at din stemmeafgivelse sker korrekt.

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, kan du udfylde et ansøgningsskema elektronisk på Lejre Kommunes hjemmeside via borger.dk eller ved at kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Det udfyldte skema skal være modtaget senest mandag den 8. juni 2015 kl. 12.00.