Et effektivt og robust beredskab

Vestsjællands Brandvæsen er på vej til at blive en realitet. KL og Regeringen har tidligere indgået en aftale om at de kommunale beredskaber skal sammenlægges. Seks kommuner i Vestsjælland lægges sammen pr. 1. januar 2016 - under forudsætning for endelig politisk godkendelse.

Skrevet den. 3. juni 2015

Beredskabssamarbejdet i Vestsjælland består af flg. kommuner:

 • Holbæk
 • Kalundborg
 • Lejre
 • Odsherred
 • Slagelse
 • Sorø

Byrådene og kommunalbestyrelserne i de seks kommuner skal på deres respektive møder i juni endeligt godkende etableringen af Brand og Redning Vestsjælland.

Vestsjællands Brandvæsen bliver, efter godkendelserne, en realitet fra 1. januar 2016. Allerede nu er stillingen som beredskabsdirektør for det nye samlede beredskab opslået til besættelse pr. 1. august 2015.

Et beredskab tæt på borgerne

Formålet med sammenlægningen af beredskaberne er at etablere et effektivt og robust beredskab til fordel for borgere og virksomheder.

De store fordele ved samordningen er,

 • at der ikke længere kigges på kommunegrænserne - nærmeste udrykning kan køre til uheldsstedet.
 • at det nye beredskab kan se mere helhedsorienteret på det samlede materiel. Dvs. at speci- almateriel kan udnyttes mere effektivt.
 • at det bliver lettere at have mandskab "stand by", hvis der er behov for yderligere mand- skab i forbindelse med en hændelse.

-   Der er spændende perspektiver i sammenlægningen. For borgerne og virksomhederne i den en- kelte kommune kan det blive en gevinst. Vi udnytter det fælles materiel og det fælles mandskab, siger Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune på vegne af borgmestrene i de seks kommuner.

Det nye og det effektive i det nye beredskab er at Brand og Redning Vestsjælland råder over alt materiel i hele dækningsområdet.

-   Det betyder, at vi kan tilbyde borgere og virksomheder et stærkt beredskab. Hvor der er sæson- udsving - eksempelvis i sommerhusområderne - kan beredskabet sørge for at have det nødvendige materiel, der er behov for i sommermånederne. Ved at kunne disponere bedre og bredere kan vi tilkalde det rigtige materiel så vi løser den aktuelle situation - men samtidig har beredskabet klart til resten af dækningsområdet, siger Søren Kjærsgaard.

Brand og Redning Vestsjællands opgaver

Beredskabet har overordnet set 2 hovedopgaver:

 • det operative beredskab - udrykningsstyrken, der rykker ud til brande, oversvømmelser og andre vejrfænomener, trafikulykker (fastklemte, oprydning m.v.) osv.
 • myndighedsopgaver, som også kaldes forebyggelsesopgaver (brandtilsyn, godkendelser m.v.)

Derudover har beredskabet en række sideopgaver:

 • en lang række mindre opgaver, som er meget forskellige fra kommune til kommune
 • vedligehold af kommunal bilpark,
 • vægter-opgaver osv.