Kogræsningslaug i Lejre/Allerslev?

Hvis I bor i Lejre/Allerslev-området og er interesseret i at pleje naturen, få oplevelser med dyr i marken og få noget godt kød på bordet hvor I ved hvordan dyrene har haft det, har I nu mulighed for at være med til at starte et kogræsningslaug.

Skrevet den. 2. juli 2015

Ko på græsLejre Kommune holdt et orienteringsmøde den 9. juni om græsningslaug, og derefter kom der gang i tankerne hos flere af de fremmødte.

Kommunen formidlede kontakt til kvægavleren Hans Kongsgaard i Gammel Lejre, som har ca. 40 Hereford kødkvæg græssende i folde på Ledreborgs engarealer. Og selv om konceptet er nyt for både Hans og de interesserede, var han åben for et fremtidigt samarbejde med et lokalt kogræsningslaug.

Tanken er at hver familie forpligter sig til at se til dyrene på skift, checke vandningsanlæg og strøm i hegnet mv., alt sammen under kyndig vejledning af Hans. Og hver familie aftager ¼ dyr efter slagtningen om efteråret til en aftalt pris. Kødet vil ikke være certificeret økologisk, men engene har hverken været gødet eller sprøjtet i flere år.

Interesserede kan kontakte Carol Henriksen via e-mail carol@ruc.dk og evt. melde sig til facebookgruppen "Græsningsforeninger i Lejre Kommune". Der vil blive indkaldt til et møde i august hvor man også vil få mulighed for at gå en tur i marken sammen med Hans.