Har du en idé, der kan skabe varige jobs, øget omsætning eller gøre det bedre at bo på landet?

Så har du mulighed for at søge tilskud til dit projekt fra den lokale aktionsgruppe (LAG).

Skrevet den. 3. juli 2015

Næste frist bliver 15. september 2015, og det forventes, at der bliver tre årlige ansøgningsfrister gennem årene 2016-2018.

Uanset hvornår du kunne finde på at søge økonomisk støtte til at realisere dit projekt, er det en rigtigt god idé at forberede ansøgningen godt og forinden søge råd og vejledning hos LAG sekretariatet.

Kontaktoplysningerne kan du finde på hjemmesiden for LAG Midt-Nordvestsjælland. Her kan du også finde gode eksempler på projekter, som har gjort en forskel på landet.

De ting, du kan søge støtte til, er eksempelvis:

  • forarbejde lokale råvarer
  • skabe afsætningskanaler for færdige fødevarer
  • udnytte tiloversblevne bygninger og arealer på en innovativ måde
  • udvikle turismeerhvervet
  • bevare og udvikle kultur- og naturarven
  • fremme erhvervsnetværk
  • tiltrække og fastholde unge i landdistrikterne  

Du kan søge om at få 50% af dine projektudgifter dækket, og det mindste beløb du kan søge er 50.000 kr. Når du udvikler dit projekt, er det en god idé at undersøge, om du kan finde andre at samarbejde med, så dit projekt får så stor en effekt som muligt - både for dig og andre.

- Jeg er glad for, at cirka en tredjedel af de projekter, LAG-sekretariatet har i pipelinen stammer fra Lejre Kommune. Det synes jeg, er meget positivt. Det tyder på, at vi rammer en åre, hvor der er masser af idérigdom og initiativ, udtaler Grethe Saabye formand for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune og Lejre Kommunes repræsentant i bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland.

Hvis du overvejer at søge LAG-tilskud, er du velkommen til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Bodil Nissen på bnis@lejre.dk og få en snak om din konkrete projektidé.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk

Faktaboks:

  • LAG- Midt-Nordvestsjælland uddeler EU-tilskud til udvikling af landdistrikter inden for de fem tilknyttede kommuner: Odsherred, Kalundborg, Sorø, Holbæk og Lejre, og de ser meget gerne samarbejde på tværs.
  • De projekter, der har fået midler, har i gennemsnit fået mellem 200.000-300.000 kr.
  • I begyndelsen af juni måned 2015 havde LAG-sekretariatet hele 24 projekter undervejs. Det vil sige, at sekretariatet havde talt med interesserede, der forventer at sende en ansøgning.