LAG Midt Nordvestsjælland søger to nye koordinatorer

Til LAG Midt Nordvestsjælland sekretariat søger nu to koordinatorer. Vores kommende koordinatorer har organisatorisk indsigt og kan kommunikere klart og troværdigt i krydsfeltet mellem politikere, foreningsliv, lokalsamfundets ildsjæle, turistorganisationer mv.

Skrevet den. 15. januar 2015

LAG Midt- Nordvestsjælland er en lokalt forankret forening, der skaber erhvervsudvikling, attraktive levevilkår og innovation i lokalsamfundene Sorø, Odsherred, Kalundborg Holbæk og Lejre bl.a. ved at tildele EU tilskudsmidler til relevante projekter.

Sekretariatets opgaver spænder bredt, og de to koordinator-stillinger ønskes derfor besat med to forskellige faglige profiler og arbejdsområder. Det forventes, at den ene koordinator vil blive ansat som sekretariatsleder. Arbejdspladsen er LAG Midt Nordvestsjælland sekretariat, der pr. 1.3. 2015 forventes etableret i Jyderup.

Uddannelses- og erfaringsmæssige forventninger til begge koordinatorer

 • Ingen særlig teoretisk uddannelse er påkrævet
 • Erfaring som enten projektleder og/eller gerne ledelsesmæssig erfaring
 • Erfaring fra politisk ledet organisation - gerne medlemsorganisation
 • Bred indsigt i samfundsmæssige forhold gerne inden for udvikling af landområder
 • Kendskab til at drive projekter - gerne i politiske organisationer eller i samarbejde hermed
 • Kendskab til fundraising

Stilling 1: Udadvendt og proaktiv koordinator

Som udadvendt og proaktiv koordinator består dine kerneopgaver i at fremme gode projekter og gennemførelsen af de lokale udviklingsstrategier gennem opsøgende arbejde og vejledning af potentielle ansøgere, at tage initiativ til etablering af netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder samt at afsone projekter i forbindelse med ansøgning om udbetaling af tilskud.

Vi forventer, at du:

 • Kan se sammenhænge og koblinger i udviklingsprojekter og - og ikke mindst skabe dem i praksis
 • Har forståelse for innovations- og udviklingsprocesser og kan sparre, medudvikle og kvalificere projektidéer
 • Kan "stå på ølkassen" i mange fora og formidle, levende, troværdigt og i øjenhøjde med såvel erhvervsfolk, innovative kunstnersammenslutninger og frivillige organisationer
 • Har erfaring med samarbejde med embedsværket i en politisk ledet organisation herunder betydningen af at fortolke og overholde juridiske og formelle krav
 • Har erfaring med og trives med at tilrettelægge egen arbejdstid, at være på landevejen og et arbejdsliv, der ofte kan ligge uden for normal kontortid
 • Har egen bil

Stilling 2: Organisatorisk og administrativ tovholder med flair for kommunikation

Som organisatorisk og administrativ tovholder består dine kerneopgaver i at varetage foreningens administrative opgaver, sagsbehandling og at styre den daglige drift, herunder aktionsgruppen økonomi, rapportering, overvågning og evaluering.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med sekretariatsfunktioner og administrative opgaver
 • Kan skabe struktur og holde styr på alle sekretariatets opgaver
 • Er god til at skabe overblik og i stand til at prioritere opgaver
 • Er struktureret og systematisk i din arbejdsform og god til at afslutte opgaver
 • Arbejder selvstændigt, tager initiativ og ansvar
 • Kommunikerer stærkt på skrift og kan drive og levere indhold til hjemmeside, sociale medier og nyhedsmails
 • Har stærke, tværgående samarbejdsevner.

For begge job tilbyder vi

 • Nogle spændende job med en alsidig hverdag og udfordringer i et bredt samarbejde
 • Løn efter kvalifikationer

Ansøgning

Ansættelse senest 1. april og gerne tidligere - dette gælder for begge stillinger. Det er faste stillinger i hele programperioden der løber til 2020.

Eventuelle spørgsmål til stillingerne kan rettes til bestyrelsesformand Flemming Engtoft Larsen på 51316456 eller næstformand Jes Jesssen på 52508375.

Ansøgningsfrist den 25. januar 2015.
Ansøgninger sendes med tydelig angivelse af hvilken af koordinatorstillingerne, der ansøges.

Du kan sende din ansøgning via Kalundborg Kommunes hjemmeside her:

Lokale aktionsgrupper er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og modtager midler fra EU. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at tildele tilskudsmidler til relevante lokale projekter og dels til at drive foreningen. Du kan læse mere på om LAG på: http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper