Gode erfaringer med natur-forsøg i Lejre

Forsøg med en bæredygtig grøn pleje har vist, at selv små ændringer kan skabe mere flot og rig natur på kommunens grønne arealer. - Det giver god mening, at kommunen er med til at fremme en mere rig natur i lokalområdet, siger borgmester Mette Touborg.

Skrevet den. 16. januar 2015

Lejre Kommune begyndte i foråret en række forsøg, der skulle vise, om der kunne skabes mere natur på de grønne arealer, hvis de blev plejet anderledes. Nu er der udkommet et katalog med opsamling på forsøgene, som kan ses her

Forsøgene har bestået i at lade tre forskellige områder i kommunen blive slået anderledes over sommeren 2014, for at blive klogere på, hvad der virker, og hvad der kan lade sig gøre. De tre arealer ligger alle i Lejre by: Ved Allerslev Rådhus, ved Lavringe Å (Lejre Bygade) og endelig i en del af den gamle grusgrav.

Der er løbende blevet holdt øje med de biologiske resultater - eksempelvis i form af flere spændende blomstrende planter - og det har været muligt for borgerne undervejs at komme med kommentarer til forsøgene.

Kataloget viser, at forsøgene har givet gode resultater. Der er observeretflere blomstrende planter, som eksempelvis Cikorie og Slangehoved, som har tiltrukket mange insekter og har været flittigt besøg af sommerfugle som eksempelvis Storplettet Perlemorssommerfugl og Almindelig Blåfugl.

Forbipasserende har også kunnet glæde sig over flere blomster på græsarealet ved Lejrevej, og skræpperne langs Lavringe Å er blevet slået, så der har været bedre kig til åen. Endelig ser det ud til, at forsøgene har givet kommunen gode erfaringer med at samarbejde på tværs af sektorer og med folk udefra som eksempelvis landmænd og folk i nyttejobs, der har bidraget til den bæredygtige drift af de grønne arealer.

- Det er godt at blive klogere på, hvordan vi kan få en mere bæredygtig pleje af de kommunale arealer. Vi vil arbejde videre med erfaringerne og overveje, om vi kan gøre noget tilsvarende andre steder i kommunen, slutter borgmester Mette Touborg.

Konsulentfirmaet Habitats, der arbejder med biodiversitet og landskaber, har hjulpet kommunen med at tilrettelægge forsøgene og samle op på erfaringerne.

Sommerfugle ved rådhus