Staten støtter billedkunsten i Lejre Kommune

Statens Kunstfond har bevilget 65.000 kr. i tilskud til udvikling af billedkunsten i Lejre Kommune.

Skrevet den. 6. februar 2015

Lejre Kommunes nye Billedkunstråd har taget initiativ til at søge støtte til to projekter med samme forudsætning - at kunststøtte skal komme flest muligt til gode. Projektstøtteudvalget under Statens Kunstfond har nu besluttet at støtte de to projekter.

Det ene projekt henvender sig til lokale foreninger, der planlægger stævner, koncerter eller andre større begivenheder i 2015. Foreningerne kan få tilknyttet en lokal kunstner, der kan udforme et kunstværk, som kan tjene som vartegn og reklame for begivenheden, og samtidig stimulere den visuelle bevidsthed om billedkunsten.

Det andet projekt henvender sig til de udøvende kunstnere i kommunen, som Billedkunstrådet i Lejre Kommune inviterer til at deltage i en workshop om billedkunst i det åbne land. Denne workshop er det første trin i en udvikling, der skal styrke kendskabet til kulturhistorien og fremme "kunst-turismen" i Lejre Kommune. I projektet forbereder Billedkunstrådet samtidig en formidling af den professionelle billedkunst i det åbne land, som også omhandler den kommende nationalpark "Skjoldungernes Land". Helt konkret har Billedkunstrådet planer om at samle internationalt anerkendte og lokale kunstnere for at skabe kunst langs Skjoldungestien.

Pulje i budget 2015

Det er en forudsætning for støtten fra Statens Kunstfond, at Lejre Kommune medfinansierer projekterne.

- Jeg er glad for, at Statens Kunstfond har imødekommet støtten til de to projekter, som Billedkunstrådet har taget initiativ til. Vi besluttede allerede i oktober 2014, at der i budgettet for 2015, skulle afsættes en pulje på 50.000 kr. til formålet, udtaler formand for Udvalget for Kultur & Fritid Claus Jørgensen.

Billedkunstrådet er nu gået i gang med planlægningen af projekterne, og skal på et møde i begyndelsen af marts træffe beslutning om den konkrete iværksættelse af projekterne.

- Vi vil gerne allerede nu høre fra foreninger, der i løbet af året skal afholde stævne, koncert eller en anden begivenhed, og som er interesseret i at få en lokal kunstner med i planlægningsfasen. Og meget gerne fra foreninger, der henvender sig til børn og unge. Vi venter lidt endnu med at inddrage de lokale kunstnere i workshoppen, da vi først får rammerne for projektet helt på plads på vores møde i marts, siger formanden for Billedkunstrådet Mogens Petersen.