Skolevalg gav Lejre-elever større demokratiforståelse

Lejre Kommunes 8. og 9. klasser gennemførte den 29. januar ”Skolevalg 2015” lige som mange andre af landets folkeskoleelever i 8. og 9. klasse. - Vi synes, det var et rigtig godt initiativ, der bidrog til alle de ældre elevers læring og deres forberedelse til at tage aktivt del i demokratiet, siger skolechef i Lejre Kommune, Helle Dydensborg.

Skrevet den. 5. februar 2015

Skolevalg

Skolevalg 2015

Folketinget og Undervisningsministeriet var gået sammen om at arrangere et landsdækkende skolevalg for 8.-9.-klassetrin, inklusiv fri- og efterskoler. Det skete for at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt førstegangsvælgere ved at lade eleverne prøve valghandlingen, inden de får stemmeret, og det rigtigt gælder.

For selvom valgdeltagelsen i Danmark generelt er høj, er den markant lavere blandt unge vælgere. For at styrke de unges deltagelse i demokratiet var alle 8. og 9. klasses elever derfor med til at gennemføre et så autentisk valg som muligt.

De unge stemte blåt

Da alle stemmer var talt op på valgdagen den 29. januar stod det klart, at landets skoleelever havde sat væsentlig flere krydser ved partierne i blå blok end ved partierne i rød blok. Samlet fik blå blok
105 mandater, mens rød blok måtte nøjes med 47.

Det samlede resultat for Lejre Kommunes skoler viste også, at blå blok løb med 61,8% af stemmerne, mens rød blok fik 38,8%. Mellem de enkelte skoler i Lejre var der dog store forskelligheder. Resultaterne kan ses på www.skolevalg.dk/valgresultat/.

Demokrati-spil og tværgående samarbejde

Forud for selve valgdagen gennemgik eleverne et undervisningsforløb på tre uger, der var udformet som et demokratispil. Forløbet inddrog bl.a. digitale og sociale medier, hvor eleverne var involveret som medskabere af spillets indhold, og hvor de kunne arbejde med både tekst, billede og film.

I Lejre Kommune samarbejdede eleverne fra de 7 folkeskoler om forløbet. Dermed fik selve forløbet en ekstra dimension i elevernes læring, fortæller skolechef Helle Dydensborg:

-      Det er godt for eleverne at møde elever fra de andre skoler i Lejre Kommune. Det giver i sig selv en demokratisk forståelse at indgå i det fælles arbejde med skolevalget, slutter Helle Dydensborg.