Lejre Kommune udvalgt i kampagnen Yderområder på forkant

Lejre vil på forkant med udviklingen. Med attraktive boformer, fødevarer, oplevelser i natur og kulturlandskab vil Lejre Kommune være hovedstadens rekreative forhave, spisekammer og nye landsbyliv. Derfor har kommunen fået støtte til udvikling af langsigtede strategiplaner gennem kampagnen Yderområder på forkant.

Skrevet den. 19. februar 2015

Lejre er blandt de i alt 18 udvalgte kommuner fra hele landet, som nu får støtte fra kampagnen Yderområder på forkant. Hver modtager op til 500.000 kr., der skal gå til strategiplaner for kommunernes udvikling i årene frem til 2030.

De valgte kommuner har en fælles erkendelse af, at der er behov for forandring, og de har samtidig en stærk vilje til at sætte gang i den nødvendige, positive omstilling. De 18 udvalgte strategiprojekter er vidt forskellige og udspringer af forskellige udfordringer og muligheder.

Berigende forbindelser mellem byen og landet

I Lejre er målet, at strategiplanen skal pege på en fremtid og en omstilling, som knytter sig til kommunens evne til at forsyne storbyen med attraktive boformer, fødevarer og oplevelser i naturen og kulturlandskabet.

"Med strategiprojektet vil vi i Lejre Kommune være med på forkant, når det gælder udviklingen af nye, berigende forbindelser mellem byen og landet. Vi tror nemlig på, at landdistrikternes fremtid i høj grad handler om at koble sig til storbyvæksten og storbyboernes voksende lyst til jordforbindelse, landsbyliv, stærke fællesskaber, madoplevelser, rig og ren natur. Alt det vi har så meget af i Lejre Kommune, og som ikke er længere væk fra København, end at et liv med det bedste fra begge verdener er inden for rækkevidde," siger Mette Touborg, borgmester i Lejre Kommune.

Kampagnen Yderområder på forkant

Yderområder på forkant er en kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer - til gavn for hele landet. Bag initiativet står KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania. Målet er at skabe en positiv omstilling og tilpasning af kommunerne frem mod 2030.

Strategiprojekterne gennemføres i 2015-2016 og støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning. Kommunerne bidrager med 50% medfinansiering.

For yderligere information kontakt

Mette Touborg, borgmester i Lejre Kommune, telefon 20 26 11 00
Marie Louise Madsen, kontorchef i KLs teknik- og miljøkontor, tlf. 33 70 31 08
Christian Lützen, afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, tlf. 41 71 78 81
Holger Bisgaard, kontorchef i Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 24
Karen Skou, projektchef i Realdania, tlf. 70 11 66 66

CITATER

Martin Damm, formand i KL, siger:
"Yderområdernes omstilling angår os alle og skal ses som del af en samlet økonomisk bæredygtig udvikling i hele landet. De 18 udvalgte kommuner demonstrerer både livskraft og vilje til nytænkning, dialog og nye samarbejder. Det er en tillgang, som lover godt for fremtiden - både for de udvalgte kommuner og for hele Danmark."

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, siger:
"Der er udfordringer i mange landdistrikter, men der er også rigtig mange potentialer. Det helt afgørende er, at vi i fællesskab sørger for at udnytte muligheder, og det er netop det, strategierne skal være med til."

Kirsten Brosbøl, miljøminister, siger:
"I en tid, hvor mange flytter til byerne, er jeg specielt glad for, at der skal arbejdes med temaet "samspillet mellem by og land". Jeg mener, at land og by er hinandens forudsætning, og det bliver spændende at følge arbejdet med på den ene side at gøre kommunernes hovedbyer attraktive som bo- og væresteder for de unge og børnefamilierne, så de fastholdes i kommunen, og på den anden side forsat at sikre liv i kommunernes landområder."

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, siger:
"Jeg er glad for at se, at der i kommunerne er handlekraft og vilje til at sætte fokus på den nødvendige omstilling og tilpasning, så vi kan skabe en fælles, realistisk forståelse af de udfordringer, vi står overfor - og ikke mindst forløse de mange potentialer, som er til stede i yderområderne."

FAKTA OM STRATEGIPROJEKTET

Lejre Kommune vil kvalificere by- og stedsudviklingen med fokus på nye bæredygtige sammenhænge mellem landet og storbyen. Natur, kulturlandskab, fødevarer og nærheden til hovedstaden er udgangspunkt.

På grund af sin geografiske placering i relativ nærhed til Roskilde og København, betegner Lejre Kommune sig selv som et af landets inderste yderområder. Kommunen har dog mistet en stor del af sit traditionelle byliv, herunder forretning og bosætning, og udviklingen har efterladt funktionstømte, livløse og forfaldne bygninger rundt omkring i landskabet.

Som Danmarks første Økologiske Kommune og eksperimentarium for bl.a. nye boformer har Lejre Kommune allerede taget hul på den nødvendige omstilling. Men der er stadig lang vej til mål. Med strategiplanen vil kommunen derfor skabe ny viden, metoder og projekter, som kan kvalificere by- og stedsudviklingen inden for fem fokusområder: 1) gentænkning af gamle landsbyer, 2) genanvendelse af tomme bygninger, 3) nye boligformer, 4) fødevareområdet og 5) nye deltagelsesformer, iværksættere og socialøkonomi.

Kommunens strategiplan skal pege på en fremtid og omstilling, hvor mange potentialer knytter sig til kommunens evne til at forsyne storbyen med attraktive, stedspecifikke boformer, fødevarer og oplevelser i naturen og kulturlandskabet.

ALLE 18 UDVALGTE STRATEGIPROJEKTER

Følgende kommuner udvalgt til at deltage i Yderområder på forkant:

 • Faxe Kommune
 • Faaborg Midtfyn Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Morsø Kommune
 • Struer Kommune
 • Thisted Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Varde Kommune
 • Ærø Kommune


Læs om alle strategiprojekterne på kampagnens hjemmeside www.påforkant.dk

OM KAMPAGNEN YDEROMRÅDER PÅ FORKANT

Frem til 15. januar 2015 kunne alle kommuner, der er omfattet af LAG, søge om at deltage i kampagnen.

Projekterne støttes med 50 % af budgettet, dog maks. 500.000 kr. Kommunen skal medfinansiere 50 %, heraf kan halvdelen af medfinansieringen bestå af arbejdstid fra kommunens medarbejdere.

Med Yderområder på forkant har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KL, Naturstyrelsen og Realdania indgået et partnerskab, der skal bidrage til et realistisk syn på yderområderne og sætte fokus på en positiv omstilling.

Kampagnen bygger videre på en række pilotprojekter, som Realdania har sat i værk sammen med Hjørring, Læsø, Lolland, Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Odsherred Kommuner, og som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen og KL også deltager i.

Kampagnen består af:

 • Gennemførelse af de 18 udvalgte strategiprojekter i yderområdekommuner. Projekterne støttes hver med 500.000 kr. til ekstern rådgivning.
 • Netværk og erfaringsudveksling, der skal understøtte udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og understøtte en positiv omstilling af områderne uden for de største byområder.
 • Kommunikation og formidling, som bidrager til at tilgængeliggøre og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.

Kampagnen løber frem til sommeren 2017

Økonomi

Kampagnen har et samlet budget på omkring 30 mio. kr. Heraf kommer Realdania med ca. 18,2 mio. kr. kommunerne forventes at komme med 10 mio. kr., og staten med de sidste ca. 1,8 mio. kr. Desuden bidrager KL og staten med, hvad der svarer til 4,5 årsværk til kampagnens sekretariat, og KL leverer analyser svarende til en værdi af 0,9 mio. kr.

Sekretariat

Til at gennemføre projektet er der etableret et treårigt fagligt sekretariat bestående af medarbejdere fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv.

www.påforkant.dk