Lejre Kommune og DI lægger op til samarbejde

En tættere kontakt og mere samarbejde mellem Lejre Kommune og de lokale virksomheder. Det blev resultatet af et stort fyraftensmøde i onsdags den 25. februar på Hvalsø Savværk, hvor blandt andre politikere og medlemmer af DI Roskilde/Køge Bugt var samlet for at drøfte vilkårene for virksomhederne i kommunen. Efter et par timers debat blev der givet håndslag på en bedre dialog og et tættere samarbejde.

Skrevet den. 27. februar 2015

34 deltagere fra det lokale erhvervsliv, Væksthus Sjælland, DI og Lejre Kommune var mødt op til mødet, som blev indledt af formand for DI Roskilde/Køge Bugt Niels Hermansen og borgmester Mette Touborg. På mødet præsenterede Væksthus Sjælland Lejre kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner. Herefter fortalte formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget, Grethe Saabye, om kommunens erhvervspolitiske handleplan:

- Den erhvervspolitiske handleplan er blevet til i samarbejdet med Lejre Erhvervsudviklingsforum og efter en række dialogmøder med erhvervslivet. Vi vil gerne gøre det nemmere og bedre at drive og etablere virksomhed i Lejre Kommune. Erhvervs- og Turismeudvalget er sat i verden for gøre noget ved de ting, der betyder noget for erhvervslivet og derfor er det afgørende for os, at I fortæller os når noget er både godt og skidt, sagde Grethe Saabye.

Det blev startskuddet til en livlig debat om, hvad kommunen kan gøre for at forbedre erhvervsklimaet. Blandt ønskerne fra virksomhederne var bedre mobil- og bredbåndsdækning, en ny udbuds- og indkøbspolitik og en bedre og mere fleksibel behandling af virksomhedernes byggesager.

Tæt samarbejde og hurtig beslutningskraft i Lejre Kommune

Borgmester Mette Touborg fra Lejre Kommune lagde i sit indlæg op til et godt og konstruktivt samarbejde med det lokale erhvervsliv:

- Vi er en lille kommune med nem adgang til beslutningskraft. Jeg vil derfor opfordre jer til løbende at fortælle os, når I møder problemer og udfordringer, som vi kan være med til at løse. Vi vil gerne! Lad os tage de svære prioriteringsdebatter og drøftelser indadtil som afsæt for løbende forbedringer af erhvervsklimaet, og lad os så til gengæld stå sammen udadtil og fortælle om alle de gode ting der er i vores kommune, sagde Mette Touborg.

Prioritering af indsatser og løbende dialog

DI Roskilde/Køge Bugt opfordrede kommunen til at prioritere de vigtigste initiativer og huske at følge op på og fortælle om resultaterne.

- Dialog i øjenhøjde mellem erhvervslivet og kommunens politikere og de ledende embedsmænd er afgørende for et godt erhvervsklima i kommunen. Borgmester Mette Touborg og jeg har derfor efter aftenens møde besluttet, at det fremover skal være en fast, årlig tradition at mødes og diskutere det lokale erhvervsklima, og hvordan det kan forbedres, sagde bestyrelsesmedlem i DI Roskilde/Køge Bugt Martin Nyrop-Larsen.

Oplæg fra Væksthus Sjælland og Grethe Saabye kan læses på www.lejre.dk/erhverv

Mette Touborg
Borgmester Mette Touborg byder velkommen til mødet.

Niels Hermansen
Niels Hermansen er formand for DI's regionale forening DI Roskilde/Køge Bugt.

Grethe Saabye
Udvalgsformand Grethe Saabye redegør for den erhvervspolitiske handleplan, som blev vedtaget tidligere i år.