Det nye børnehus i Hvalsø er klar til indvielse

Fredag den 27. februar bliver snoren klippet til Børnehuset Den Grønne Kile og Lejre Kommunes nye store børnehus bliver officielt indviet. – Vi har fået nogle fantastiske rammer for både børnene og de ansatte, som vi glæder os til at vise frem, siger fællesleder Sonja Dreesen.

Skrevet den. 23. februar 2015

1200 kvadratmeter børnehus med en moderne og fleksibel indretning står nu klar i Hvalsø. Husets børn og personale rykkede ind allerede i september måned 2014, og er nu kommet så meget på plads, at de er klar til at de kan vise deres nye omgivelser frem.

Børnehuset erstatter de tre gamle institutioner Børnehuset Søpavillionen, Børnehaven Remisen og Søhus Børnehave, der nu er slået sammen til ét børnehus. Huset har plads til i alt 24 vuggestuebørn, 25 dagplejebørn og 75 børnehavebørn.

─ Institutionen er stor, men er indrettet i forhold til principperne om "den lille institution i den store". Det skaber tryghed og overskuelighed for børn og personale i hverdagen. Institutionens ledelse og medarbejdere har sammen med forældrebestyrelsen i de "gamle" institutioner været involveret i hele processen. Det er ligeledes dem, der skal føre de pædagogiske principper ud i livet, så vi får de bedste forudsætninger for at lykkes, fortæller fællesleder Sonja Dreesen.
Indretningen af huset er lavet, så man nemt kan ændre på fordelingen af rum, hvis antallet af børn falder og stiger, eller hvis der er sygdom blandt personalet. En indretning, som giver både børn og medarbejdere flere muligheder.

Det er bygget, så man kan "slå stuer sammen" og på den måde er det pædagogiske også tænkt ind i det arkitektoniske.

Åben hus for alle interesserede

Når Børnehuset Den Grønne Kile slår dørene op fredag den 27. februar kl. 14.30 er alle velkomne til at kigge forbi og opleve det nye hus. Det bliver en eftermiddag for børn med underholdning fra klovnen Tapé, som har en forestilling, der er målrettet til de mindste børn.

Udvalgsformand Carsten Ramussen, Udvalget for Børn og Ungdom, klipper snoren ved den officielle indvielse, og børnehuset byder på lidt godt at spise og drikke.

Børnehuset Den Grønne Kile ligger på Søvej 11, 4330 Hvalsø.