Ændrede daginstitutionstakster for vuggestue og børnehave fra 1. april 2015.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23. februar 2015 besluttet at taksterne på vuggestue og børnehave reduceres med henholdsvis 29 kr. og 14 kr.

Skrevet den. 27. februar 2015

De nye takster er gældende fra 1. april 2015 og er som følgende:
Vuggestue: 3.606 kr.
Børnehave: 1.873 kr.

Taksterne bliver opkrævet i 11 måneder. Juli måned er opkrævningsfri.