Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Badning frarådes fra den 27. august 2015 kl. 11:15 til den 30. august 2015 kl. 11:15.

Skrevet den. 27. august 2015

Varslet skyldes kraftige regn, som har medført overbelastning af spildevandssystemet der afleder fra Ejby Renseanlæg. Overbelastningen vurderes, at påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode.

Lejre Kommune følger udviklingen i badevandskvaliteten. Der informeres om varslingen henholdsvis med skiltning på stranden, samt på Kommunens hjemmeside.

Nærmere oplysninger om Kyndeløse Sydmarks badevandsprofil kan ses her