Stor tilfredshed med genoptræning i Lejre Kommune

En ny brugertilfredshedsundersøgelse giver høje karakterer til Lejre Kommunes fysioterapeuter og borgernes forløb med genoptræning på kommunens træningscentre.

Skrevet den. 12. august 2015

- Det er vigtigt at høre om brugernes oplevelser, og jeg er meget glad for det resultat, vi ser på træningsområdet, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Der er individuel træning, hjemmetræning eller holdtræning, når Lejreborgere efter en indlæggelse på sygehuset skal genoptrænes. Også borgere, som har mistet en eller flere af kroppens funktioner, eller blot skal vedligeholde deres funktionsevner, kommer i et af kommunens tre træningscentre.

Dette forår har Lejre Kommune spurgt brugerne af træningscentrene, hvor tilfredse de er med deres træningsforløb - lige fra den indledende kontakt, over personalets rådgivning og støtte til de fysiske rammer.

Borgerne er særligt tilfredse med den personlige kontakt

I alt 55 brugere har svaret på undersøgelsen, som overordnet viser, at brugerne er særdeles godt tilfredse med deres genoptræningsforløb i Lejre Kommune.

- Personalet var utrolig hjælpsomme og lydhøre og prøvede alt muligt. Det betyder meget, at kemien er i orden imellem os. Og at de prøver at finde løsninger til problemet sammen med mig. Så er man godt dækket ind, udtaler Connie Nielsen, borger i Lejre Kommune og tidligere modtager af genoptræning på Hvalsø Træningscenter.

Overordnet set, scorer Lejre Kommune højest på de parametre, der er vigtigst for borgerne - den personlige kontakt og terapeuternes indsats, og scorer lavest på de parametre, der vedrører de fysiske omgivelser, og som borgerne angiver som det mindst vigtige. Eksempelvis er 100 procent af de adspurgte borgere tilfredse med modtagelsen ved første genoptræning. Ligeledes svarer alle de adspurgte borgere, at de er tilfredse med terapeutens forståelse for deres situation.

Hvad angår de fysiske omgivelser - badefaciliteter og omklædning - har en stor del af brugerne svaret, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. 33 procent har svaret, at de er tilfredse med badefaciliteterne, og 67 procent har svaret, at de er tilfredse med omklædningsfaciliteterne. Brugerne er dermed ikke lige så begejstrede for de fysiske omgivelser, som de er for den personlige kontakt, men en decideret utilfredshed kan man heller ikke spore i undersøgelsen.

Ønsker at fastholde høj tilfredshed

Med brugernes vurderinger har Lejre Kommune fået en såkaldt "baseline"-måling af træningsområdet, så man kan måle udviklingen af borgernes tilfredshed fra gang til gang. Kommunen får også mulighed for at se, hvordan tilfredsheden blandt brugerne i Lejre Kommune er, sammenlignet med brugertilfredsheden i andre kommuner.

- Det er et godt instrument til vores arbejde med løbende at udvikle og tilpasse vores kommunale tilbud til borgernes behov. Vi skal fokusere på at fastholde det høje niveau af tilfredshed, vi har set i undersøgelsen på træningsområdet, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen.

Flere tilfredshedsundersøgelser på vej

Det er ikke kun brugertilfredsheden på træningsområdet, der skal undersøges. I løbet af efteråret vil brugerne af Lejre Kommunes plejecentre også blive inviteret til at deltage i en tilsvarende tilfredshedsundersøgelse - og i foråret 2016 er det tilfredsheden på Frit Valg-ordningen, der er i fokus.

Faktaboks

 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedtog den 2. februar 2015 en strategi for brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af plejecentrene, træningsområdet, myndighedsområdet og Frit Valg-ordningen.
 • Den første brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført på træningsområdet. I efteråret 2015 vil der blive gennemført tilfredshedsundersøgelser på Lejre Kommunes plejecentre. I foråret 2016 gælder det brugertilfredsheden på "Frit Valg"-ordningen.
 • Lejre Kommunes brugertilfredshedsundersøgelser er i overensstemmelse med KL's koncept, som gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af kommunerne samt at følge udviklingen i den enkelte kommune.
 • På www.tilfredshedsportalen.dk vil kommunernes resultater fremgå efterhånden som forskellige brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført.
 • Der er en gennemsnitlig samlet score på 4,67 på en skala fra 1-5, hvor 1 er "Meget utilfreds" og 5 er "Meget tilfreds". Til spørgsmålet "Hvor tilfreds er du samlet set med dit genoptræningsforløb? " har 33 procent svaret "Tilfreds", mens 67 procent har svaret "Meget tilfreds".
 • De fem højeste vurderinger i undersøgelsen var:
  • Tilfredshed med modtagelse ved første genoptræning (4,80 af 5)
  • Tilfredshed med terapeutens forståelse for borgerens situation (4,78 af 5)
  • Tilfredshed med terapeutens evne til at motivere borgeren (4,69 af 5)
  • Tilfredshed med terapeutens instruktioner af øvelser (4,69 af 5)
  • Tilfredshed med dialog med terapeuten om målsætningen for træningen (4,67 af 5)
 • De fem laveste vurderinger i undersøgelsen var:
  • Tilfredshed med information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus (4,31 af 5)
  • Tilfredshed med borgerens egen indsats (4,25 af 5)
  • Tilfredshed med lydforhold i lokalerne (3,83 af 5)
  • Tilfredshed med omklædningsfaciliteterne (3,83 af 5)
  • Tilfredshed med badefaciliteterne (3,33 af 5)