Invitation til indvielse af nyrestaurerede ”Milesten”

I sidste halvdel af 1700-tallet opstilledes i alt 56 nye milesten langs de sjællandske hovedlandeveje.

Skrevet den. 27. august 2015

Det skete i forbindelse med et storstilet vejprojekt under Frederik 5. og Christian 7. Stenene blev udformet som slanke obelisker og hugget af norsk marmor. Imponerende skulle de tage sig ud, og højt placeret på store sokler ragede de op til 4 meter i vejret. Men deres levetid blev kun kort. Marmoret kunne ikke tåle det danske klima, så i midten af 1800-tallet var de fleste derfor erstattet af sten af det mere vejrbestandige granit.  

Tre af 1700-tals stenene fra Roskilde-området blev "reddet", og opstillet som portstolper først ved Ll. Ladegårdsmøllen i Himmelev, senere o. 1900 ved den lokale tømmerhandel i Ringstedgade i Roskilde.

Men mere end 200 års slid betød, at milestenene fremstod i meget dårlig stand med bl.a. frostsprængninger og forsvundne guldbelægninger. 

En rundhåndet donation fra A.P. Møller Fonden har betydet, at milestenene er blevet restaureret på Rådvad Stenhuggeri og nye sokler hugget. I et samarbejde mellem Dansk Vejhistorisk Selskab, ROMU og Lejre, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner er de tre milesten blevet genopstillet på de vejstrækninger, hvor der har stået milesten, således at i alt ni sten i dag står på deres oprindelige sted. Der vil være afsløring af de tre "nye" sten

Tirsdag den 1. september 2015

I Lejre Kommune vil afsløringen finde sted kl. 10.00  v/ borgmester Mette Touborg

I Roskilde Kommune kl. 12.00 v/ borgmester Joy Mogensen

I Høje Taastrup Kommune kl. 14.00 v/ viceborgmester Lars Prier

Kørselsvejledning

Lejre Kommune
Rasteplads ved Lindenborg på Lindenborgvej.

GPS-angivelse: 55.645959, 11.932456

Ankomst østfra: Tag afkørsel 15 fra Holbækmotorvejen. Drej til venstre på Hornsherredsvej og dernæst til venstre ad Lindenborgvej. Fortsæt ca. 700 meter lige ud og drej til venstre ind på rastepladsen.

Ankomst vestfra: Tag afkørsel 15 fra Holbækmotorvejen. Drej til venstre ind på Lindenborgvej. Fortsæt ca. 900 meter og drej til venstre ind på rastepladsen.

Roskilde kommune
Busstoppested på Holbækvej ca. 300 meter vest for Låddenhøj. GPS-angivelse: 55.635671, 12.047466

Parkering: Wiemosen 93, hvorfra der er stiforbindelsen til busstoppestedet. Wiemosen er en sidevej til Låddenhøj.

Høje-Taastrup kommune
Nordsiden af Roskildevej, ca. 600 meter vest for Hveen Boulevard. GPS-angivelse: 55.655958, 12.273821

For yderligere oplysninger vedr. indvielsen kontakt:

Overinspektør Mette Høj
T: 4631 6522 - E: MetteHoj@roskilde.dk

Illustration

Den nyrenoverede 5½ milesten opstillet på rastepladsen ved Lindenborg på Lindenborgvej.  Stenen står med forgyldt krone, kongemonogram og posthorn, og de 5½ mil angiver afstanden til København. Milestenene er fredede fortidsminder.