Det kan ikke være rigtigt, at nogle børn og unge føler sig ensomme

I foråret 2015 besluttede Helsefonden at gå i partnerskab med Lejre og Helsingør kommuner samt Socialt Udviklingscenter (SUS).

Skrevet den. 11. august 2015

Partnerskabet skal vise, hvordan et systematisk samarbejde mellem borgere, foreninger og institutioner baseret på metoden "Collective impact" kan bryde den negative sociale arv ved at forebygge og bekæmpe ensomhed.

Helsefonden støtter arbejdet økonomisk over de næste fire år, og det har givet Lejre Kommune mulighed for at ansætte Sine Jung Gormsen som ankerperson på de næste fire års arbejde.   

Borgmester Mette Touborg har store forventninger til det kommende arbejde:

- Vi ved fra de netop gennemførte trivselsundersøgelser her i kommunen, at der på vores egne skoler er 20 pct. af eleverne i 4.-9. klasse, der ofte eller en gang i mellem føler sig ensomme i skolen. Vi ved, at der er dokumenteret sammenhæng mellem ensomhed og mobning. Og vi ved, at der i nogen tilfælde er en social skævhed i oplevelsen af ensomhed. Jeg er utroligt glad for, at vi med midlerne fra Helsefonden har kunnet ansætte Sine Gormsen, og jeg glæder mig til af vise, at et stærkt samarbejde mellem mange aktører - fra forældre, foreninger og bylaug til skoler og institutioner med videre - kan forebygge ensomhed og mistrivsel for helt konkrete børn og unge i vores kommune.

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne siger:

- Normalt har vi jo en plan med mål og indsatser vi kan hive op af lommen, og skrive ind i en jobprofil. Men i det her tilfælde findes den plan ikke. Målene skal skabes sammen med børnene og de unge selv, deres forældre, foreninger, bylaug, kommunalt ansatte m.fl.  Sine Gormsen får en vigtig rolle som initiativtager og ankerperson - men der er jo ikke ét menneske der kan løse et problem, som mange i årevis ikke har kunnet dæmme op for. Derfor bliver det altafgørende, at mange vil deltage i de kommende års arbejde og være med til at afprøve de nye metoder, som Helsefondens har givet økonomisk støtte til.

Sine Jung Gormsen bor i Lejre med sin mand og tre børn, og er selv aktiv i foreningslivet som frivillig i Allerslev Gymnastikforening og hos Lejrespejderne. Hun kommer fra en stilling som projektleder og udviklingskonsulent i Københavns Kommune.

Noget af det første Sine skal i gang med, er at følge op på det fyraftensmøde, der blev afholdt i Domus Felix den 8. juni 2015 med temaet "Ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune - lad os gøre noget ved det".  Sine er 40 år og med sig i bagagen har hun en kandidatgrad i religionssociologi med sidefag i minoritetsstudier og koreanske sprogstudier.  

Kontakt

Lejre Kommune:

  • Carsten Rasmussen, borgmester, E-mail:  carr@lejre.dk Telefon:  2026 1300
  • Lone Tue Hansen, centerchef, Center for Børn, Unge & Familie, E-mail: ltha@lejre.dk, Telefon.: 2055 6641
  • Tina F. Nicolaisen, udviklingskonsulent, Koncernsekretariat & Udvikling,  E-mail: tfni@lejre.dk, Telefon.: 2012 9392

Socialt Udviklingscenter, SUS:

  • Anna Mollerup, chefkonsulent, E-mail: ahm@sus.dk, Telefon: 2548 9017