Afdragsordning til udgifter til forbedret spildevandsrensning

Grundejere som har fået et varsel eller et påbud fra kommunen om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning, har nu mulighed for at søge om en afdragsordning til udgifterne inden den 31. december 2015.

Skrevet den. 26. august 2015

Tilbuddet gælder ikke hvis
• du har modtaget et påbud om at få separeret dit spildevand og regnvand
• din ejendom udelukkende benyttes til erhvervsmæssigt formål

Du kan læse mere om ordningen og dens muligheder her