Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune

Regulativet er gældende fra 1. maj 2015.

Skrevet den. 23. april 2015

Lejre Kommune har vedtaget regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejde. Regulativet giver klare og ensartede retningslinjer for, hvordan bygherrer og de anlægsansvarlige skal forholde sig med henblik på at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune.

Lejre Kommunes vedtagelse af regulativet kan ikke påklages til anden adminitrativ myndighed. 

Søgsmål til prøvelse af vedtagelsen efter Miljøbeskyttelsesloven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen på Lejre Kommunes hjemmeside.

Du kan se regulativet her