Nye muligheder for førtidspensionister

Et nyt projekt i Lejre Kommune tilbyder nu motiverede førtidspensionister at vende tilbage til arbejdsmarkedet i et fleksjob som svarer til, hvad den enkelte kan klare.

Skrevet den. 17. april 2015

- Vi vil gerne hjælpe dem, der kan og vil, tilbage i beskæftigelse frem for at være helt uden for arbejdsmarkedet, siger udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Et "mini-fleksjob" er blevet en mulighed som følge af den reform af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft 1. januar 2013. Det betyder, at man nu kan få fleksjob på færre timer end hidtil. Nu er det også muligt at komme i fleksjob på meget få timer, hvis der er et udviklingspotentiale.

Beskæftigelsen kan være i form af et fleksjob et par timer om ugen, men det kan også starte som frivilligt arbejde eller et skånejob for at finde ud af, hvad der passer til den enkelte borger.

Med afsæt i de nye muligheder har Lejre Kommune igangsat projektet "Fra førtidspensionist til fleksjobber", som indtil videre løber fra 1. januar 2015 - 31. december 2017.

Udvalgsformand: Det er en win-win ordning

For det enkelte menneske kan de nye muligheder betyde, at man finder et job og dermed får en mere varieret hverdag, hvor man føler sig værdsat, får nogle gode kolleger - og bruger sig selv i det omfang, man kan.

Også for kommunen er der en oplagt gevinst ved de nye muligheder.

- Trods det at vi investerer i en projektleder og vi udbetaler fleksløn-tilskud til de beskæftigede borgere, så sparer vi også på udgifter til førtidspension. Samtidig giver det rigtig god mening for os at bruge de ressourcer, som er til stede i form af førtidspensionister, der gerne vil arbejde i begrænset omfang. Vi kalder denne tanke for "beskæftigelses-økologi", fordi det udtrykker et ønske om, at ressourcer ikke skal gå til spilde. Der er en win-win ordning for borgerne og kommunen, siger udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Dorte Sørensen, der er formand for Gigtforeningen, Midtsjællands Kredsen udtaler, at hun ser meget positivt på, at Lejre Kommune nu forsøger at få førtidspensionister over i fleksjob på få timer.

- Det at være i arbejde gør, at man bevarer kontakten udadtil - som førtidspensionist kan man godt blive lidt menneskesky og komme til at gemme sig lidt, og et fleksjob på få timer vil for mange kunne øge livskvaliteten, siger hun.

Hjælp til de mindre opgaver

De virksomheder som beskæftiger ansatte i skånejob eller fleksjob er ofte virksomheder, som har mindre opgaver, de godt kan bruge hjælp til - men ikke nok til at de kan ansætte en fuldtidsmedarbejder. I stedet for at lægge de små opgaver oven i arbejdsbyrden hos de øvrige ansatte, kan virksomheden have gavn af en fleksjobber.

- Mange virksomheder tænker måske, at der ikke er nogen, som er interesserede i at have et job 5-10 timer om ugen, men det er lige præcis, hvad en fleksjob-ansat gerne vil. Det kan være opgaver som fx at hente og anrette frokost, passe kontorets planter eller holde orden i køkken og mødelokaler. Vi har også eksempler fra daginstitutioner, hvor der er små-opgaver som at male gyngerne, reparere lejehus - eller bage boller med børnene, fortæller Christian Plank.

Når virksomheder har en medarbejder i fleksjob, betaler de kun for den effektive arbejdstid. Det betyder, at hvis en opgave tager 10 timer at udføre, hvor borgers arbejdseffektivitet er 50%, så skal virksomheden kun betale løn for 5 timers arbejde. Kommunen yder så et flekslønstilskud for de resterende timer.

Lejre Kommune inviterer til informationsmøde, hvor alle interesserede kan høre mere om mulighederne, tirsdag den 28. april kl. 10-12.30 i Kulturhuset i Hvalsø.

Faktaboks

  • En fleksjobber er en fleksibel medarbejder med nedsat arbejdsevne der opfylder virksomheders små eller store behov.
  • Der er 777 førtidspensionister i Lejre Kommune.
  • Der er 301 personer bosiddende i Lejre Kommune, som er ansat i fleksjob.
  • Der er 10 personer fra Lejre Kommune, som er ansat i skånejob.