Lokalaftale skal styrke samarbejdet om skolens mål

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening indgår en lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere for skoleåret 2015/2016.

Skrevet den. 22. april 2015

Lokalaftalen forpligter lærere og skoleledere til et tæt og målrettet samarbejde om kerneopgaven, og understøtter målene om at øge elevernes faglige niveau og nedbringe sygefraværet ved at forbedre lærernes arbejdsmiljø.  

- En enig Kommunalbestyrelse har besluttet en række vigtige mål for folkeskolerne i Lejre Kommune.  Eleverne skal blive så dygtige de kan, og de skal have det godt, mens de lærer.  Jeg forventer, at lokalaftalen  vil bidrage til, at skolerne når målene. Det skal bl.a. ske gennem øget fokus på kerneopgaven og på pædagogisk ledelse, på selvstyrende team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne, siger Borgmester Mette Touborg.

Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom, Carsten Rasmussen, glæder sig over aftalen og siger:

- Det er i sidste ende lærernes kompetencer og motivation, der skaber resultaterne i form af mere læring og bedre trivsel for alle børn. Med lokalaftalen mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Også formanden for Lejre Lærerforening hilser aftalen velkommen:

- Det er glædeligt for folkeskolen i Lejre, at det har været muligt at indgå en lokalaftale. Jeg ser aftalen som et udtryk for tillid fra Lejre Kommune til lærere og børnehaveklasseledere. Der er tillid til, at lærere og ledere i fælleskab kan sikre eleverne den bedste undervisning og trivsel. Jeg er sikker på, at vi med denne aftale skaber forudsætninger for et skolevæsen, hvor man har lyst til at blive og søge ansættelse, siger formand Lejre Lærerforening, Marianne Lund.

Lokalaftalen forelægges Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde mandag den 27. april.  Borgmester Mette Touborg udtaler:

- Jeg har selvfølgelig sikret mig, at der er et politisk flertal for at indgå lokalaftalen. Jeg håber til det sidste, at alle partier kan bakke op om aftalen og herigennem tage et medansvar for at udvikle folkeskolerne i Lejre Kommune sammen med vores ansatte.

Fakta

Lokalaftalen supplerer KLs og LCs overenskomstforlig for folkeskolen, herunder bilag 1.1 om arbejdstid. Herudover bygger lokalaftalen på det fælles forståelsespapir, som Lejre Kommune og Lejre Lærerforening udarbejdede til brug for indeværende skoleår. Lokalaftalen skal evalueres første gang i februar 2016.