Klimaministeren: Sæby er en testlandsby, jeg vil følge

Klima- energi og bygningsministeren udråbte på sit besøg i torsdags Sæby som testlandsby for den omstilling til vedvarende energi, som er nødvendig for at blive fri af olie, kul og naturgas og reducere vores CO2 udledning.

Skrevet den. 10. april 2015

Der var bogstaveligtalt fuldt hus, da klima- energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen torsdag aften besøgte Sæby. Ministeren kom for athøre om landsbyens arbejde med omstilling til omstilling til vedvarende energi. Oldermand Thomas Larsen bød velkommen til ministeren og til mange borgere, der var mødt frem, hvorefter initiativtager Dennis Rasmussen fortalte om projektet.

"Det var en god oplevelse at være i Sæby til borgermøde. Der var god stemning og spørgelyst, og det er tydeligt at folk er optagede af det fælles projekt med at få grøn og billig varme til husene", sagde klima- energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. 

Der var god spørgelyst blandt de fremmødte, og det var tydeligt, at ministeren i sine svar troede på, at omstillingsprojekter, som det der er på vej i Sæby, er den rigtige vej for at Danmark kan nå sine internationale forpligtelser om reduktion af CO2 og omstilling til vedvarende energi. På et spørgsmål om, hvordan støtte til omstillingsprojekter kunne fokusere på fælles projekter frem for individuelle løsninger, svarede klimaministeren at det var en rigtig og god tanke, som han ville tage med sig 

"Når vi sådan organiserer os på landsbyniveau, så gør vi noget, som er meget særligt dansk. Det er en kæmpe styrke i den danske grønne omstilling. Vi er i forvejen det land med den suverænt bedst udbredte fjernvarme, og det land der har langt mest grøn energi", sagde ministeren og fortsatte: "Borgerne i Sæby, med hjælp fra Lejre Kommune, er i gang med at øge det forspring yderligere, og det er tydeligt, at fællesskabet kan gøre hele tre ting på en gang: Skaffe billigere varme, skaffe grønnere varme, og skabe lokale arbejdspladser".

Grøn Energi-gruppen i Sæby er i øjeblikket sammen med eksperter fra bl.a. RUC og DTU ved at undersøge den bedste energiform i omstillingen, jordvarme eller halm, placering af et evt. halmvarmeværk samt mulig fordele ved at have Sofiehøj Friskole med.Den aktuelle status på projektet viser, at minimum 2/3 af borgerne i Sæby vil have umiddelbar økonomiskfordel af at tilslutte sig projektet. Ministeren sætter perspektiv på det lokale ved at fortælle om erfaringer fra udlandet:

"Jeg fremhæver altid fjernvarmen og fællesskaberne overfor mine energiministerkolleger fra resten af verden. Det er nøglen til den grønne omstilling. Og vi er da også i gang med at eksportere vores erfaringer og teknologi til både Europa og f.eks. Kina". 

"Som jeg sagde ved borgermødet i Sæby, så går der en lige linje fra Sæby til de internationale klimaforhandlinger. Kina og USA blev presset af EU's grønne ambitioner. EU blev presset til at være ambitiøse af Danmark. I Danmark er det de ambitiøse fællesskaber der presser os politikere", sagde klima- og Energiministeren, der kørte fra Sæby i sin eldrevne ministerbil - en Tesla.  

Blandt borgerne og Grøn Energigruppen i Sæby var der stor tilfredshed med mødet med ministeren og ikke mindst at være blevet udnævnt til testlandsby. "Vi er stolte af ministerens opmærksomhed og interesse, det viser, at han tager landsbyer alvorligt ogdet at han vil følge projektet nøje, er en stor motivation til at arbejde videre", siger Dennis Rasmussen.

Næste skridt i projektet er udarbejdelse af konkrete materialer og information i forhold til omstillingen, så borgerne kan se et tydeligt projekt for sig. Dette præsenteres på et kommende borgermøde i maj-juni.