Idrætten i Lejre Kommune får det store service-eftersyn

Stor undersøgelse skal kortlægge borgernes idrætsvaner, foreningernes trivsel og adgangen til idrætsfaciliteter og udeområder i Lejre Kommune.

Skrevet den. 17. april 2015

Er der for mange fodboldbaner og for lidt plads til parkour? Er mænd mest til triatlon eller redskabsgymnastik? Hvad skal der til for at få flere medlemmer i foreningerne? Spørgsmålene om idrætten i Lejre Kommune er mange, men nu gør man en ekstra indsats for at få svarene.

Måske er det dig der har fået et brev om undersøgelsen din digitale postkasse?

I disse uger får 3.000 tilfældigt udvalgte voksne Lejre-borgere en invitation per digital post om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse på internettet om deres idrætsvaner. Selvom man ikke dyrker sport eller motion er det stadig vigtigt at man svarer på spørgeskemaet, idet det vil give et mere præcist billede af borgernes vaner og ønsker.

Ud over at hjælpe kommunen med at blive klogere på området og dermed hjælpe sig selv til bedre muligheder for at dyrke sine motions-interesser i Lejre Kommune, er der en lille sidegevinst ved at deltage i undersøgelsen. Der trækkes nemlig lod om ti gavekort á 500 kr. til Restaurant Herthadalen.

Den store undersøgelse er skudt i gang i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut, og skal nå ind i alle kroge for at give et dækkende billede af idræts- og motionsdeltagelsen i Lejre Kommune.

Formålet med undersøgelsen er at få et ordentligt grundlag for udviklingen og forbedringen af kommunens faciliteter og skabe et bredere og mere engagerende idrætsliv i Lejre Kommune.

Alle skolebørn i Lejre fra 4.-10. klassetrin har allerede deltaget i undersøgelsen, lige som foreninger, institutioner og faciliteter indgår i den omfattende analyse.

Undersøgelsen afsluttes i efteråret 2015 og skal munde ud i en række konkrete anbefalinger og perspektiver, som blandt andet kan bruges til at organisere og optimere benyttelsen af idrætsfaciliteterne. Den skal desuden give indblik i foreningslivet og borgernes ønsker til idrætspolitikken i Lejre Kommune for at skabe et bredere og større engagement på idrætsområdet.

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen så kontakt Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet på tlf. 21356136 eller e-mail jhkruse@health.sdu.dk eller Anne Lumholt fra Center for Kultur & Fritid, Lejre Kommune på tlf 40490393 eller e-mail alum@lejre.dk