Fondsmidler til Lejres folkeskoler

Folkeskolerne i Lejre Kommune har fået tilsagn på 875.000 kr. til kompetenceudvikling fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Skrevet den. 8. april 2015

- Det er en rigtig god nyhed. Vi har brug for kompetenceudvikling af vores medarbejdere, så de får de bedste forudsætninger for at få folkeskolereformens intentioner til at lykkes, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

Alle skoleledelser i Lejre Kommunes folkeskoler er en del af kompetenceudviklingsprojektet "Uddannelse af skoleledelse og ressourcepersoner i læringsledelse". Derudover skal der uddannes ressourcepersoner på alle skoler, som skal kunne varetage opgaver helt tæt på læringsprocesserne i klassen, og alle skolens pædagogiske medarbejdere vil desuden blive inddraget på to udviklingsdage.

Formålet med projektet er at få mere indsigt i hvad der får den enkelte elev til at udvikle sig både læringsmæssigt og trivselsmæssigt - og hvordan man som skoleledelse og ressourceperson bedst kan støtte op om dette.

Uddannelse tæt på praksis

- Vi har lagt meget stor vægt på, at uddannelsesforløbet er så tæt på praksis som muligt. Derfor vil der sideløbende med uddannelsesforløbet også blive arbejdet med den organisatoriske forankring af projektet. På den måde håber vi at kunne fastholde og udvikle de gode erfaringer ude på skolerne, når projektet er afsluttet i 2016, siger skolechef Helle Dydensborg.

Projektet starter i august ved det nye skoleårs begyndelse, og det kommer til at løbe frem til sommeren 2016. University College Sjælland skal stå for undervisningen i projektet, som både vil være fælles seminarer for alle og direkte coaching på skolen.

Udvalgsformand Carsten Rasmussen er glad for, at fondsmidlerne fra A.P Møller Fonden har givet Lejres skoler muligheder for at gennemføre projektet:

- I Lejre Kommune har vi vedtaget en skolevision om at skabe suveræne skoler. Dette projekt vil helt sikkert være et skridt på vejen til at opnå både suveræne skoler og samtidig arbejde helt tæt med læringsmål, som er en rigtig vigtig del i folkeskolereformen.