Samarbejdet med frivillige skaber unikke oplevelser

Lejre Kommunes borgere nyder godt af samarbejdet mellem lokale foreninger, frivillige og erhvervslivet. Et eksempel er musikskolens samarbejde med Kulturkaravanen og Hvalsø Spisehus, hvor de i fællesskab arrangerer aftener med god mad og musik for byens borgere.

Skrevet den. 9. september 2014

Win win for alle parter

Musikskolen, frivillige i Kulturkaravanen og Hvalsø Spisehus har etableret et samarbejde, hvor de sammen arrangerer aftener med koncerter og mad til byens borgere.

- Det er et fantastisk samarbejde, vi har med Musikskolen og Kulturkaravanen. Det er win win for alle parter. Vi sørger for lokale og mad, og Musikskolen og Kulturkaravanen booker bands og står for lyd. Og når vi står sammen på denne her måde, er det mere overskueligt at stable sådan nogle arrangementer på benene, siger en af ejerne af Hvalsø Spisehus Jane Steen Westergaard.

Det gode samarbejde med de frivillige i Lejre kommune bliver hyldet til Frivillig Fredag den 26. september, hvor man kan præsentere en idé til et projekt eller melde sig til at hjælpe i andres projekter. Rammen er bred - om det er indenfor kultur, idræt, økologi, natur, turisme, ældreområdet eller noget helt andet er op til dig. Det afgørende er lysten til at skabe noget for fællesskabet i dit lokalsamfund.

- Et stærkt frivilligt netværk og et godt samarbejde skaber unikke oplevelser for vores borgere i Lejre Kommune. Og eksemplet med musikarrangementerne i Hvalsø Spisehus viser, at der er frugtbar høst at hente for både kommunen, de frivillige, erhvervslivet og borgerne. Det skaber liv i Lejre, og det stærke frivillige netværk er vigtigt at værne om. Fællesskabet og samarbejdet er afgørende, når idéer skal blive til virkelighed. Det bliver der sat fokus på til dette års Frivillig Fredag, hvor man kan dele idéer og viden med andre ildsjæle, udtaler formand for Udvalget for Kultur & Fritid Claus Jørgensen.

Fakta

  • Frivillig Fredag er den nationale frivillighedsdag, og er en tilbagevendende begivenhed, der hvert år falder den sidste fredag i september.
  • Formålet med dagen er at gøre danskerne opmærksomme på det frivillige arbejde.
  • I år fejres Frivillig Fredag i Lejre Kommune den 26. september kl. 17.30 - 20.30 i Slotsladen på Ledreborg. Her kan du præsentere din idé, være med til at starte noget nyt eller springe med på andres idéer. Der bliver mulighed for at mødes med folk, lave aftaler eller finde inspiration til at komme videre med din idé. Tilmeld dig senest den 19. september til kulturkonsulent Ina Frederiksen, infr@lejre.dk, tlf.:46464814.   
  • Det næste musikarrangement i Hvalsø Spisehus er den 17. september 2014.