”Fremtidens Dagtilbud” sætter fokus på børns læring og trivsel

Lejre Kommune er én ud af 14 danske kommuner i et nyt forskningsprojekt under Socialministeriet, Fremtidens Dagtilbud, som netop er søsat i en række af kommunens vuggestuer, dagpleje og børnehaver.

Skrevet den. 12. september 2014

- Det handler om at bygge oven på de ansattes kompetencer, så de endnu bedre kan styrke børnenes læring og trivsel, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

Viden og redskaber til det pædagogiske personale, så de endnu bedre kan understøtte børns udvikling og trivsel. Dét er afsættet for udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, som netop er søsat i 15 af Lejre Kommunes dagtilbud (vuggestuer, børnehaver og dagplejere).

Programmet er et 2-årigt udviklingsprojekt, der skal vise hvordan de pædagogiske redskaber virker på både børn og voksne, og i hvilket omfang metoderne kan styrke børns læring og trivsel.

En af de ansatte pædagoger, som har deltaget i det indledende forløb, er Camilla Henriksen fra vuggestuen på Røglebakken. Hun fortæller:

Dette er en rigtig god mulighed for at blive mere bevidste om alle de små ting, vi arbejder med hver dag. I en travl hverdag kan det være svært at finde tiden til at fordybe sig i, hvad der sker med det enkelte barns udvikling, men nu bliver vi tvunget til det som en del af programmet - og det er rigtig godt! Vi opdager nogle flere ting om de børn, vi arbejder med, og vi bliver bedre til at støtte dem i netop dét, de har brug for, siger hun.

Ud over fokus på de ansattes kompetencer, er Fremtidens Dagtilbud også rettet mod inddragelse af forældre. Hensigten er også, at arbejdet med metoderne i Fremtidens Dagtilbud skal være med til at mindske betydningen af social arv - så alle børn får de bedste muligheder for at lære så meget som muligt og trives bedst muligt.

Lederen som drivkraft

Lederne spiller en helt central rolle i arbejdet med at gøre redskaberne i Fremtidens Dagtilbud til en del af kulturen i den enkelte børnehave, vuggestue eller dagpleje.

-  Dagtilbuddets ledelse skal være en drivkraft for at fremme det pædagogiske arbejde med børnenes læring og trivsel. Det betyder, at ledelsen skal motivere til, at de ansatte bruger redskaberne i Fremtidens Dagtilbud, og ledelsen skal fremme en kultur på arbejdspladsen, hvor det er naturligt at evaluere og kvalificere de aktiviteter, der arbejdes med i forhold til det enkelte barn, fortæller projektleder i Lejre Kommune, Karin Mørk.

Lejre Kommune vil evaluere forløbet med Fremtidens Dagtilbud undervejs for at vurdere, hvordan det kan bidrage til kvaliteten i kommunens dagtilbud.

-  Vi skal se på, hvordan vi kan udvikle kommunens dagtilbud med de forudsætninger, vi har. Børnetallet falder i Lejre Kommune i disse år, og det er vigtigt, at vi arbejder for også i fremtiden at have høj kvalitet i vores børnehaver, vuggestuer og dagpleje, slutter Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

Fakta

Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet, UC Nord, Danmarks Evalueringsinstitut og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner svarende til ca. 240 dagtilbud (inkl. dagplejegrupper) og ca. 9000 børn i alderen 0-6 år, om at udvikle og afprøve udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

  • Programmet er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, forankret i Socialstyrelsen.
  • 15 af Lejre Kommunes dagtilbud (vuggestuer, børnehaver og dagplejere) er involveret.
  • Projektet gennemføres fra august 2014 - juni 2016 og analyseres frem til sommeren 2017