Faldende børnetal i Lejre Kommune: Læs om situationen på dagtilbuds- og skoleområdet

Antallet af børn i aldersgruppen 3-5 år falder og på et tidspunkt vil skolerne også have færre elever, dog med store forskelle i de forskellige lokalområder.

Skrevet den. 29. september 2014

Udvalget for Børn & Ungdom satte i foråret en proces i gang for at inddrage forældre og ansatte i at give svar på, hvordan Lejre Kommune kan tilpasse tilbuddene og kapaciteten  til færre børn.

Hvordan kan visionen om suveræne skoler og dagtilbud  virkeliggøres i en fremtid med færre børn? Uden  at enhedsudgiften pr. barn vokser markant fordi de penge der er til rådighed i stigende grad bindes i tomme bygninger og ineffektive strukturer? Hvilke muligheder ligger der i at se og arbejde på tværs af dagtilbud og skoler i lokalområderne?  

Det er nogle af de spørgsmål der er til debat

Læs mere i informationsbrev til forældre og ansatte fra udvalgsformand Carsten Rasmussen og kommunaldirektør Inger Marie Vynne