Sjællandske kommuner vil fremtidssikre forsyningen i fælles selskab

Kommunalbestyrelserne i Lejre, Sorø, Roskilde og Holbæk har givet grønt lys til at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt fælles forsyningsselskab. Flere andre sjællandske kommuner overvejer pt., om de vil deltage helt eller delvist i det fælles selskab. Bag beslutningen ligger en grundig undersøgelse, som viser, at det både vil være en økonomisk og en driftsmæssig fordel.

Skrevet den. 1. oktober 2014

Arbejdet med at etablere det nye fælles selskab går i gang med det samme og skal i starten af 2016 ende med forsyningsselskaber for vand, spildevand, affald, fjernvarme, samlet under et fælles holdingselskab. Denne selskabsform giver mulighed for forskellige takster og investeringsniveauer i de deltagende kommuner, men vil samtidigt sikre både en væsentlig økonomisk besparelse og en række driftsmæssige fordele, blandt andet i forhold til rekruttering af medarbejdere.

"Jeg er utrolig glad for, at vi er nået til enighed om et så stort fælleskommunalt projekt.  Det handler jo om at skabe fremtidssikre løsninger for vores borgere, så de mange år frem i tiden får et ordentlig produkt til en ordentlig pris. Vi skal og bør samarbejde som kommuner, når det er til gavn for borgerne, og jeg har store forventninger til det nye fælles selskab, " siger Lejres borgmester Mette Touborg.

Målet med det fælles forsyningsselskab er at løse forsyningsopgaven mere effektivt og at sætte endnu mere fokus på service, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne.

Der er i de senere år sket lignende forsyningssammenlægninger overalt i Danmark, så det er naturligt, at de fire kommuner nu vælger at danne et fælles selskab, der kan løfte den regionale udvikling, mener Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune: 

"Vi har jo et fælles ansvar for at sikre en god regional udvikling, og gennem et fælles selskab får vi styrket det faglige miljø, som vil gøre det nye selskab til en meget attraktiv arbejdsplads i forsyningsbranchen. Samtidigt ser jeg store muligheder, når vi samler de stærke kompetencer, som findes i de eksisterende selskaber. En såvel administrativ som driftsmæssig effektivisering kommer i sidste ende forbrugerne til gode, og det glæder mig," siger Gert Jørgensen. 

Det fælles selskab forventes etableret pr 1. januar 2016.

Baggrund

PWC (tidligere PriceWaterhouseCoopers) har udarbejdet en analyse af gevinsterne ved en sammenlægning. Analysen var bestilt af ni sjællandske kommuner. I analysen skønnes det, at et fælles holdingselskab giver mulighed for en årlig besparelse på mere end 169 mio. kr. - ud af de samlede omkostninger på 1.070 mio. kr. og en anlægsinvesteringsbase på 860 mio. kr. (2012-niveau). Analysen er baseret på at 9 kommuner deltager. Med færre deltagende kommuner bliver besparelsen mindre, men der vil stadig være tale om væsentlige besparelser - som det også har været tilfældet i forbindelse med lignende sammenlægninger andre steder i landet. 

Omkostningerne til at etablere det fælles selskab betales af forsyningsselskaberne. Der vil være en overgangsperiode på 1-2 år, før besparelserne overstiger sammenlægningsomkostningerne.