Revision af Regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Lejre kommune

Udvalget for Teknik og Miljø har på udvalgsmøde den 8. oktober 2014 godkendt regulativ om hønse- og fuglehold i Lejre kommune.

Skrevet den. 13. oktober 2014

Regulativet er opdateret i forhold til gældende lovgivning vedrørende beskyttelsesforanstaltninger omkring fugleinfluenza. Regulativet giver desuden mulighed for at have fritgående høns, så længe de holdes på egen grund.

Regulativet træder i kraft ved offentliggørelsen den 13. oktober 2014.

Regulativet kan ses her.