O. klasser i Lejre Kommune modtager trafikpris

Eleverne i 0. klasserne på Kirke Hyllinge Skole har vundet konkurrencen i årets skolestartskampagne ”Pas på de små i trafikken” i Lejre Kommune.

Skrevet den. 15. oktober 2014

Den landsdækkende kampagne, "Pas på de små i trafikken", foregik i ugerne 32-36 ved elevernes skolestart efter sommerferien. Kampagnen har til formål at få bilisterne til at tage hensyn til de nye små trafikanter og at få forældrene til at træne skolevejen til fods eller på cykel med deres barn. Børnene har også løst opgaver om trafiksikkerhed og fået udleveret grønne kasketter for at gøre dem synlige for bilisterne. Ud af alle kommunens skoler var det Kirke Hyllinge Skoles 0. klasser, der løb med prisen.

Borgmester: Svært for seksårige at overskue trafikken

Borgmester Mette Touborg var på Kirke Hyllinge Skole for at overbringe det flotte diplom og en præmie på 1000 kr. til elevernes klassekasse.

Borgmesteren fortalte børnene om dengang, hun selv startede i skole. Hun huskede, hvor svært det kunne være at overskue trafikken, når man kun var seks år og skulle over en skolevej, hvor biler, cykler og knallerter susede forbi i høj fart. Hun mindedes også alle de mange regler og råd, man skal huske som ny i trafikken, og at det hele kan godt være lidt overvældende.

Stolt over eleverne

- Det er naturligvis vigtigt at passe godt på alle børn i trafikken. For de mindste elever er det ofte nyt at bevæge sig alene rundt på cykel, med bus eller på gåben i trafikken. Derfor har de brug for støtte fra deres forældre, deres lærere og andre voksne. Skolerne gør det rigtigt godt i forhold til at lære børnene om at færdes sikkert i trafikken. Eleverne går tydeligvis op i det, og de er så
dygtige, at de har vundet denne pris, sagde Mette Touborg under overrækkelsen af vinderpræmien. Børnene havde mange forslag til, hvad pengene skulle bruges til, og det peger i retning af en oplevelsestur.

Fakta

Skolestartskampagnen "Pas på de små i trafikken"

Både lærere, elever og forældre har været involveret i skolestartskampagnen. Det er bl.a. sket via vejkantplakater ude ved alle skolerne, som mindede bilisterne om at passe på de nye elever. Eleverne fik ved skolestart udleveret en forældrefolder, en grøn kastet med teksten "Pas på mig i trafikken" samt et opgavehæfte om trafiksikkerhed, som de skulle løse sammen med deres lærere eller forældre.

Kampagnen hjælper både skolerne og forældrene med at sætte fokus på et meget vigtigt emne. Du kan læse mere om kampagnen her.