Ny udvikling i sagen om Lejre Beredskab

Der er fremkommet nye oplysninger i sagen om Lejre Beredskab som betyder, at Økonomiudvalget i Lejre Kommune har besluttet at indlede en afskedigelsessag mod beredskabschef Per Boye.

Skrevet den. 2. oktober 2014

To uvildige undersøgelser gennemgik i sommers forholdene i Lejre Beredskab, som følge af to ansattes "bekymringsbrev" vedrørende arbejdsmiljøet og den daglige praksis i beredskabet.

Kommunernes Revision, BDO, gennemførte en revisionsmæssig undersøgelse og KL's afdeling "Jura og EU" gennemførte en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse af ledelses- og samarbejdsforholdene i og omkring beredskabet. KL anvendte, til deres undersøgelse en række interviews af ledere og medarbejdere.

Undersøgelserne resulterede i mere end 22 anbefalinger, med det formål at stramme op på arbejdsgange og retningslinjer i Lejre Beredskab. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. august 2014 at følge anbefalingerne i de to uvildige undersøgelser.

- Grundlaget for Økonomiudvalgets behandling af sagen i august måned har ændret sig med de nye oplysninger, der nu er kommet frem. Det må vi forholde os til, og det har vi gjort ved at beslutte at indlede en afskedigelsessag mod beredskabschefen siger borgmester Mette Touborg og fortsætter:

- Da der er tale om en personsag kan jeg ikke oplyse nærmere om, hvad det er for oplysninger.

Per Boye er fritaget for tjeneste.

Fakta om undersøgelsen af Lejre Beredskab

Lejre Kommune har brugt over 600.000 kr. på en revisionsmæssig undersøgelse (foretaget af revisionsselskabet BDO) og en personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljøet, der er foretaget af KL´s afdeling "Jura og EU". KL´s undersøgelse bygger blandt andet på individuelle interviews med:

  • Beredskabschefen, beredskabsinspektøren, viseberedskabsinspektøren og stationslederen
  • Samtlige 18 brandmænd/indsatsledere fra station Nord
  • Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten for Station Syd
  • Den ansvarlige direktør
  • Opsamlingsinterview med beredskabschefen efter gennemførelse af alle øvrige interviews

Sagen kort

  • Den 4. april skrev to ansatte til Lejre Kommunes direktion og gav udtryk for bekymring om arbejdsmiljøet og den daglige praksis og ledelse i Lejre Beredskab.
  • Den 20. maj besluttede Økonomiudvalget, at Lejre Kommunes revisionsselskab BDO skulle gennemføre en revisionsmæssig undersøgelse af Lejre Beredskab og at KL 's afdeling "Jura og EU" skulle gennemføre en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljø gennem interviews.
  • Den 19. august behandlede Økonomiudvalget KL's og BDO's rapporter. KL's rapport omfatter 22 anbefalinger Ansatte i Lejre Beredskab er informeret på et personalemøde den 21. august.
  • KL's rapport kan ikke offentliggøres i sin foreliggende form. Rapporten indeholder således oplysninger, som henhører under sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold og som derfor som udgangspunkt er undtaget fra offentlighed, jf. offentlighedslovens § 21. BDO's rapport indeholder ikke sådanne oplysninger, og kan derfor offentliggøres i sin fulde form. Rapporterne til offentliggørelse kan læses herunder som PDF.
  • Den 1. oktober besluttede Økonomiudvalget at indlede afskedigelsessag mod beredskabschef Per Boye.

Links