Lejre Kommune tilslutter sig Fishing Zealand

Lejre Kommunes kommunalbestyrelse har netop besluttet at slutte sig til Fishing Zealand-projektet fra starten af 2015.

Skrevet den. 22. oktober 2014

Lejre Kommune har igennem de seneste år markeret sig stærkt inden for natur og miljø. Det skyldes især indsatsen "Lejre - Den Økologiske Kommune".

- Kommunen råder over nogle utrolig spændende fiskevande, og er derfor en kærkommen samarbejdspartner for Fishing Zealand, siger konsulent i Fishing Zealand Gordon Henriksen.

Lejres naturskønne geografiske udstrækning omfatter bl.a. smukke og fiskerige kyststræk i både Roskilde Fjord og Isefjorden med tilhørende vigtige vandløb for gydende ørreder, og der er et stort udviklingspotentiale i forhold til at fremme bæredygtig lystfiskerturisme, sikre vandmiljøet og engagere børn, unge og frivillige kræfter i lokalmiljøet.

Borgmester i Lejre Kommune, Mette Touborg, glæder sig over kommunens tilslutning til Fishing Zealand-projektet:

- Med vores smukke og omfattende fjordlandskaber er det oplagt at styrke potentialet i forhold til både oplevelser og natur, også i samarbejde med lokale foreninger og virksomheder, siger Mette Touborg.

Fishing Zealand vil bl.a. samarbejde med Sagnlandet og Skjoldungelandet og er allerede i gang med at planlægge aktiviteter i det nye år på bl.a. på Ryegaard Gods og Herslev Bryghus.

Tore Jørgensen fra Herslev Bryghus forklarer:

- Fishing Zealands tanker om bl.a. turisme bygget på et bæredygtigt grundlag passer rigtig godt sammen med Herslev Bryghus' idealer. Vi har bl.a. planer om "Fadøl og Fluebinding" i gårdbutikken og fiskeevents på fjorden med efterfølgende madlavning på bryghuset, hvor fisken kombineres med lokale økologiske råvarer, siger han.

Uffe Clemmensen, formand for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), er meget aktiv i forbindelse med Fishing Zealands indsats over for børn og unge i Roskilde Kommune og ser frem til også at udvikle sociale aktiviteter i Lejre fremover.

- I ROLK har vi stort fokus på at få unge ud i naturen igennem spændende oplevelser. I samarbejde med Fishing Zealand får vi som forening væsentlig større muligheder for at tilbyde attraktive tilbud til børn og unge. Et eksempel er det nye projekt "ØrredPatruljen", hvor de unge lærer om vandløbspleje og ørredens biologi gennem et kursus/uddannelse, siger han.

Fishing Zealands projektleder, Gordon P. Henriksen, er vokset op i Lejre og arbejder nu hjemmefra i Gl. Allerslev.

- Jeg kender og elsker området og er ikke i tvivl om potentialet her. Fishing Zealand kan ligesom Lejre for Livet blive endnu en måde at vise omverdenen alle de ting, vi lokale værdsætter så højt. Personligt ser jeg enormt meget frem til at fokusere på bæredygtigt lystfiskeri i samarbejde med de mange ildsjæle i Lejre.

I fremtiden vil du kunne følge med i de mange forskellige aktiviteter, som Fishing Zealand vil arbejde med i Lejre Kommune på www.fishingzealand.dk.

FAKTA

Fishing Zealand

Fishing Zealand er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland samt lokale virksomheder og turistorganisationer. Projektet har til formål at udvikle og fremme bæredygtig lystfiskeri og bæredygtig lystfisketurisme og i processen forbedre fiskemulighederne i hele regionen til stor gavn for miljøet, lystfiskerne og den lokale erhvervsvækst.

Bæredygtigt lystfiskeri

Bæredygtigt lystfiskeri er et relativt nyt begreb, der handler om at dyrke og videreudvikle lystfiskeri på en måde, der sikrer fremtidens lystfiskeri. Det involverer fx frivilligt arbejde med at skabe bedre miljøforhold for fiskebestande og sociale indsatser, der kan lære børn og unge om fiskeri og naturen. Det omhandler også den måde, den enkelte fisker udviser sund fornuft og tænker bæredygtighed ind i sit eget fiskeri, og om hvordan lystfiskeri kan generere værdi for samfundet og lokaløkonomierne.