LEJRE for LIVET i udvikling

Lørdag den 25. oktober deltog 88 borgere og erhvervsdrivende i 8 panel-samtaler i Kr. Hyllinge bibliotek og Hvalsø Spisehus.

Skrevet den. 27. oktober 2014

"Panel-deltagerne" - borgerne og de erhvervsdrivende skulle stille skarpt på det væsentlige ved at bo i Lejre Kommune. Hvad der er vigtigt? Hvad der betyder noget i hverdagen? Samtalerne havde følgende temaer; børnefamilier, pendlere, turismeområdet, iværksættere, seniorer, frivillige, madhåndværkere og erhvervslivet.

Panel-samtalerne er den første ud af to camps, som vi arrangerer i Lejre Kommune i forbindelse med LEJREforLIVET - Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi.

På Lejre-campen den 9. november i Slotsladen på Ledreborg inviteres projektmagerne hvad enten I er borgere eller erhvervsdrivende. Altså alle jer, der tænker nye tanker og får tingene til at ske. Ønsker du at deltage i Lejre-campen, så send en mail til Tina Unger tiun@lejre.dk og fortæl hvad du ønsker at byde ind med på dagen.

Samlet vil de to camps skabe vigtig viden om Lejre Kommune, som er væsentlig, når Kommunalbestyrelsen senere på året skal beslutte Lejres kommende branding- og udviklingsstrategi.

Vi har ambitioner med LEJRE for LIVET. Vi ønsker, at strategien får flyvehøjde og præcision og demonstrerer både politisk vision, lokal forankring og implementeringskraft. LEJREforLIVET kan ikke gennemføres eller lykkes uden, at du som borger eller erhvervsdrivende er inviteret indenfor i maskinrummet.

De to camps gennemføres i samarbejde med Lars Lundbye og Ole Mølgaard fra Blå Himmel.