Fra nedlagt bank til byens kontor

Mandag d. 28. september vedtog en enig kommunalbestyrelse i Lejre Kommune, at gennemføre byudviklingsprojektet “Vores Hvalsø”. I den kommende måneds tid klargøres den nedlagte bank på Hovedgaden 12 til et borgerdrevet projektkontor, hvor kommunen vil stå klar med rådgivning og bistand.

Skrevet den. 6. oktober 2014

I 2011 gennemførte Lejre Kommune en proces, som afdækkede problemerne i Hvalsø by, og som førte til en række anbefalinger til byens udvikling. Noget er sket siden da. Den nye stationstunnel har for eksempel givet væsentlig bedre forhold for gående og cyklister i byen. Planerne for etablering af Søtorvet er i fremdrift og den lukkede kro er genopstået som Hvalsø Spisehus. Borgmester Mette Touborg slår imidlertid fast, at der ikke er sket nok og at det ikke alene er nye men også tidligere fremsatte forslag, der nu skal indgå i en helhedsorienteret udvikling af Hvalsø:

- Jeg er glad for, at vi nu har en samlet projektplan, som en enig Kommunalbestyrelse står bag. Det centrale i "Vores Hvalsø" er, at mange aktører skal gøre en indsats og samarbejde om at realisere det potentiale, som Hvalsø har som stationsby lige midt på Sjælland". Borgmesteren fortsætter:

- De tomme forretninger i hovedgaden og behovet for bedre trafiksikkerhed vidner om behovet for handling nu.  Vi skal arbejde med konkrete tiltag både på den korte og den lange bane, og vi skal invitere fonde til at samarbejde med os om at udvikle Hvalsø. Ambitionerne kan ikke indfris uden tilførsel af både den viden, som fondene sidder inde med, og de ressourcer de råder over.  Først og fremmest skal vi hjælpes ad med at tale Hvalsø og hinanden op. Vi kommer ikke ud af stedet med mindre vi samarbejder om at tegne en fælles vision for byens fremtid og om at føre projektplanen for "Vores Hvalsø" ud i livet.

Projektkontoret bliver etableret i det tomme forretningslokale på Hovedgaden 12 i perioden primo oktober 2014 til primo juli 2015. Kontoret bliver i projektperioden byens eget hus, hvor bl.a. kommunens medarbejdere vil stå sig til rådighed. Kontoret vil være klar til at åbne dørene I starten af november 2014.

Allerede den 21. oktober inviteres til et møde for alle interesserede om "Vores Hvalsø". Mødet holdes i Kulturhuset i Hvalsø og Borgmester Mette Touborg vil byde velkommen kl. 19.30.