Få støtte til at udvikle dit lokalområde

Økonomiudvalget har besluttet at afsætte 1 mio. kr. til lokale borgerinitiativer til byfornyelse og udvikling af lokalområdet.

Skrevet den. 9. oktober 2014

Du kan blandt andet søge støtte til at:

 • købe miljøvenlig maling og rengøringsmidler, træer, (hegns)planter, frø og blomsterløg,  redskaber m.v. til fælles grejbank.
 • få lavet nye skilte
 • nyttiggøre uudnyttede potentialer (fx historien, udsigten, oplandet, bygninger, byrum, ledige unge/ældre, jobs, uddannelse  m.v. )
 • fremme forholdene for gående, cyklister og friluftsliv
 • gøre en fælles klimaindsats (fx fælles projekter til afledning af regnvand, energibesparelser, vedvarende energiforsyning, fælleskørsel, elcykler, elbil m.v.)
 • få konsulenthjælp til at få udarbejdet en udviklingsplan for landsbyen
 • få engageret børn, unge, ældre og ledige i netværk og aktiviteter
 • udvikle og gennemføre fælles arrangementer, uddannelse m.v.

Du kan søge støtte til materialer og anskaffelser, information og konsulentbistand, men projektet skal hvile på frivillig arbejdskraft. Mad, drikke og løbende drift og vedligeholdelse støttes ikke.

Økonomiudvalget vil i sin vurdering lægge særlig vægt på, om dit projekt:

 • understøtter intentionerne i Lejrestrategien (om sundt samfund, sundt miljø, sund økonomi)
 • fremmer jobs og levevilkår i landdistrikter
 • forskønner byen
 • bidrager til at tiltrække eller fastholde iværksættere, turister og indbyggere
 • er til gavn for fællesskabet
 • er handicapvenligt, hvor det kan være relevant (er tilgængeligt og giver lige muligheder for alle)
 • er nyskabende (se fx www.byggerietsildsjæle.dk)

Fristen for at søge er d. 15. oktober 2014 - og du kan vente svar indenfor 3 måneder.

Ansøgningen kan emailes til bnis@lejre.dk. Find ansøgningsskema og regler for udbetaling af støtte mm:

 • Ansøgningsskema og regler for udbetaling i wordformat kan downloades her. Vælg denne hvis du vil udfylde ansøgningsskemaet på din computer. Dette kræver at du har Microsoft Word installeret på din computer.
 • Ansøgningsskema og regler for udbetaling i PDF-format kan downloades her. Vælg denne hvis du vil udskrive og udfylde ansøgningsskemaet i hånden.

I udgangspunktet tildeler Økonomiudvalget maksimalt 100.000 kr. i støtte pr. projekt, men undtagelser kan forekomme, hvis der er tilstrækkelige midler.

Vær opmærksom på, at du selv skal sikre, at alle tilladelser, der er nødvendige for projektet - fra grundejere, politi, trafik-, bygge- og fredningsmyndighed, m.v. - er på plads, før du går i gang.