Dansk Folkehjælp uddeler julehjælp

Dansk Folkehjælp vil i 2014 – i lighed med tidligere år - uddele julehjælp til fattige familier i Danmark.

Skrevet den. 29. oktober 2014

Målgruppen for julehjælpen er i år enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Fra den 1. november kan ansøgningsskemaet downloades fra Dansk Folkehjælps hjemmeside www.folkehjaelp.dk. Ansøgningsfristen er den 1. december. - Vi har til orientering vedhæftet eksemplar af det ansøgningsskema, som vil blive tilgængelig på organisationens hjemmeside 1. november.

For god orden skyld skal vi gøre opmærksom, at ansøgningsskemaer fra tidligere år ikke kan benyttes, idet ansøgningsskemaet for 2013 er ændret i forhold til tidligere.

Såfremt du har spørgsmål til indholdet i denne mail, er du velkommen til at kontakte Dansk Folkehjælp telefon 70 220 230.

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp