BUPL tager fejl

BUPL begiver sig i et indlæg i Dagbladet den 9. oktober ud i en længere talmæssig redegørelse om rammebesparelser på dagtilbudsområdet i Lejre Kommune. Udvalget for børne- og ungeområdet slår fast, at der ikke er tale om en regnefejl i det netop vedtagne budget.

Skrevet den. 13. oktober 2014

Der er ikke tale om en regnefejl, som BUPL ellers påstår i et indlæg i Dagbladet Roskilde den 9. oktober 2014. Den sag som BUPL henviser til, der blev drøftet i Udvalget for Børn & Ungdom i april måned 2014, blev netop ikke besluttet, slår udvalget fast i et læserindlæg i Dagbladet og Lejre Lokalavis. Udvalget opfordrer i indlægget til fremadrettede konstruktive drøftelser:

Det er vigtigt, at vi får konstruktive drøftelser om den virkelighed, som vores børnehuse står i. Det faldende børnetal gør det nødvendigt, at vi tilpasser kapaciteten, så vi i de kommende år får mest mulig kvalitet for pengene - til gavn for vores børn og ansatte.

Det er et samlet udvalg, der står bag indlægget, som også beskriver, hvad Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Fakta om budget 2015-2018

  • Omkostningerne skal reduceres med 2,05 mio. kr. i 2015 og 2,97
    mio. kr. i 2016 og frem som følge af det faldende børnetal. Brutto, når Lejre Kommune indregner lavere indtægter fra forældrebetaling, svarer det til 2,73 mio. kr. i 2015 og 3,96 i 2016.  
  • Besparelserne skal så vidt muligt findes ved at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal. Hvis ikke Lejre Kommune gør noget, vil endnu flere børnehuse mangle børn de kommende år, og det koster. Både på den faglige kvalitet og på bygningsdrift og vedligeholdelse. Med andre ord: flere og flere penge vil gå til bygninger frem for til kerneopgaverne, hvis ikke Lejre Kommune gør noget.  
  • Der er tale om en rammebesparelse forstået på den måde, at Kommunalbestyrelsen endnu ikke har besluttet, hvordan omkostningsreduktionerne skal realiseres. Det skyldes, at Udvalget for
    Børn & Ungdom - bl.a. efter ønske fra flere områdebestyrelser - har villet give mere tid til dialog og høring inden en beslutning.
  • Det er klart - og har stået klart hele tiden for Udvalget for Børn & Ungdom - at når der skal realiseres omkostningsreduktioner for brutto knap 4 mio. kr. i 2016, så er dette måltal også sigtepunktet for de beslutninger, der træffes for 2015. I 2015 vil der naturligvis være en given implementeringsperiode, afhængigt af hvilke konkrete tiltag, Kommunalbestyrelsen ender med at beslutte.

Udvalget for Børn & Ungdom har på sit møde den 8. oktober besluttet en tids- og procesplan, som skal sikre tid til dialog med de børnehuse, der kan blive berørt, inden Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning i december måned.