Billedkunstrådet i Lejre Kommune inviteterer til dialogmøde

Lejre Kommune har fået sit eget Billedkunstråd. Rådets formål er at fremme billedkunsten lokalt, og borgerne skal inddrages i igangsætningen af billedkunstneriske aktiviteter. For at opfylde dette formål har Billedkunstrådet besluttet at invitere til dialog-møder, der finder sted rundt omkring i lokalområderne.

Skrevet den. 8. oktober 2014

Det første af slagsen holdes

onsdag den 29. oktober 2014 kl. 14.45-16.15 på Kr. Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53 i Kr. Hyllinge

Dialog-mødet er offentligt. Derfor er alle borgere, der har interesse for eller ideer til billedkunst i lokalområdet meget velkommen, og man behøver ikke at tilmelde sig mødet - man kan bare møde op på biblioteket. Billedkunstrådet er i gang med at lægge visionen for rådets arbejde for perioden 2014-17, og formålet med mødet er at du kan være med til at komme med synspunkter på og forslag til hvad visionen skal indeholde og hvilke projekter Billedkunstrådet skal søge at sætte i værk.

For at sætte ekstra skub i dialogen har vi inviteret følgende personer, som Billedkunstrådet (også) gerne vil mødes med og lytte til: Jesper Tanby fra Kirke Hyllinge Byforum, Søren Schaarup fra Dansk Billedhuggersamfund, Poul Bjergager fra Skjoldungernes Land, Preben Lund og Flemming Jensen fra de to erhvervsforeninger, Tom Christensen fra Lejre Museum, Michael Mørk fra Lyndby Kulturforening, Jakob Schiøtt fra Holbæk Art og Kari Engberg fra Lejrebibliotekerne.

De fem suppleanter i Billedkunstrådet er også inviteret: Kunstner Jørn Hansen, kunstner Henrik Bruun, kunstner Steinunn Helga Sigurdardottir, medlem af Udvalget for Kultur og Fritid Lulle Zahle og næstformand i Lejre Kunstforening Anette Lydolph Larsen.

Vel mødt!

Hilsen Billedkunstrådets medlemmer
Kunstner Vibeke Rytter (næstformand), kunstner Lene Regius, kunstner Helge Nordstrøm, formand for Udvalget for Kultur og Fritid Claus Jørgensen og formand for Lejre Kunstforening Mogens Petersen (formand).