Nye digitale selvbetjeningsløsninger fra 1. december 2014

Fra den 1. december 2014 er der en række områder, hvor du som borger eller erhvervsdrivende bedes benytte dig af de digitaleselvbetjeningsløsninger på Borger.dk.

Skrevet den. 28. november 2014

Det drejer sig om følgende områder:

  • Affaldshåndtering for borgere
  • Affaldshåndtering for virksomheder
  • Lån til beboerindskud
  • Adresseforespørgsel
  • Bopælsattest
  • Logiværtserklæring
  • Ansøgning om gravetilladelse
  • Råden over vej
  • Anmeldelse af byggearbejde
  • Ansøgning om byggetilladelse

Som led i implementeringen af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indføres der hvert år i perioden 2011 - 2015 obligatorisk digital selvbetjening på udvalgte opgaveområder. Det sker i henhold til den såkaldte 'bølgeplan'.

Den 1. december 2014 implementeres bølge 3 i Lejre Kommune og følgende opgaveområder indgår som en del af den obligatoriske digitale selvbetjening.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borgerservice (Tlf. 4646 4646 eller mail: post@lejre.dk) eller læse mere på www.borger.dk.