Nina Bang prisen til to kvindelige borgmestre

Winni Grosbøll (S) og Mette Touborg (SF) modtager i dag Nina Bang prisen.

Skrevet den. 17. november 2014

Prisen uddeles i år som led i Skolens 200-års jubilæum og Nina Bangs 90-års jubilæum som verdens første kvindelige minister.  Prisen gives til en yngre lovende og visionær kvindelig politiker.

I år bliver Nina Bang prisen givet til to af Nina Bangs lokale, politiske oldebørn. Winni Grosbøll og Mette Touborg. To kvinder, der allerede nu er med til at tegne fremtidens Danmark. Ligesom Nina Bang også var kommunalpolitisk aktivt, før hun blev minister, er de to prismodtagere aktive i lokal politik i Danmark, men sætter samtidig landspolitisk dagsorden. 

Winni Grosbøll (S) 38 år, blev første gang valgt for socialdemokraterne i 2009 og har siden da været borgmester på Bornholm. Winni er uddannet cand. mag. i historie og samfundsfag. Mette Touborg (SF) 40 år, blev første gang valgt for SF i 2009 og har siden da været borgmester i Lejre kommune. Mette er uddannet sygeplejerske.

Priskomitéen siger i motivationen for at tildele prisen til Winni Grosbøll og Mette Touborg:

"Både Winni Grosbøll og Mette Touborg har formået at skabe stor lokal opbakning på tværs af politiske skel med klare visioner for udvikling af både deres kommuner og det danske samfund i en både social og bæredygtig retning. Winni har bl.a. stået bag udviklingen af Folkemødet på Bornholm til en af de vigtigste folkelige politiske begivenheder i Danmark med stadig flere deltagere på ganske få år. Mette har bl.a. skabt og udviklet en samlet strategi for økologi og grøn udvikling i Lejre og er senest nyvalgt formand for Måltidstænketanken under Fødevareministeriet", siger Christine Antorini.

"Nina Bang Prisen er en hyldest til de kvindelige normbrydere i politik. Winni Grosbøll og Mette Touborg har begge arbejdet med fornyelse af den lokal- og landspolitiske debat, ikke blot i deres eget parti, men generelt fra dag eet, de blev valgt som borgmestre. De vil begge være fornemme repræsentanter for deres køn også i spidsen for et holdningsministerium i en fremtidig regering," siger Jytte Hilden.

Nina Bang var verdens første kvindelige minister under Stauning-regeringen i 1924, og en tid var hun også medlem af Københavns Borgerrepræsentation. På 75 årsdagen for hendes udpegning til minister indstiftedes Nina Bang Prisen.

Årets overrækkelse bliver i dag blevet fejret med en prisuddeling i Kommunernes Landsforening, hvor prisens indstifter, tidligere kulturminister Jytte Hilden samt tidligere prismodtager, Undervisningsminister Christine Antorini, står for prisoverrækkelsen.