LEJRE for LIVET under udvikling

Lørdag den 25. oktober deltog 55 borgere og virksomheder i 8 panel-samtaler med 8 temaer. Samtalerne tog udgangspunkt i det væsentlige ved at bo i Lejre Kommune. Hvad er vigtigt for dig? Hvad betyder noget i din hverdag?

Skrevet den. 6. november 2014

Temaerne var børnefamilier, pendlere, turismeområdet, iværksættere, seniorer, frivillige, madhåndværkere og erhvervslivet.

Panel-samtalerne er den første ud af to camps, som vi arrangerer i Lejre Kommune i forbindelse med LEJRE for LIVET - Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi.

Se samtalerne her

På camp II den 9. november i Slotsladen på Ledreborg inviteres alle med skabertrang, projektmagerne, iværksætterne. Ønsker du at deltage i denne camp, så send en mail til Tina Unger (tiun@lejre.dk) og fortæl, hvilket projekt du ønsker at præsentere på dagen.

Samlet vil de to camps og en række andre arrangementer og indslag på de sociale medier skabe vigtig viden om Lejre Kommune, som er væsentlig, når Kommunalbestyrelsen senere på året skal beslutte Lejres kommende branding- og udviklingsstrategi.

De to camps gennemføres i samarbejde med Lars Lundbye og Ole Mølgaard fra Blå Himmel. Blå Himmel er et laboratorium stiftet af Lars Lundbye for nogle af Danmarks mest innovative strateger. Lars Lundbye har 20 års erfaring med at udvikle strategier og radikal innovation for internationale firmaer og offentlige organisationer.

Kommunalbestyrelsen har ambitioner med LEJRE for LIVET. LEJRE for LIVET skal have flyvehøjde og præcision og demonstrere både politisk vision, lokal forankring og implementeringskraft. LEJRE for LIVET kan ikke gennemføres eller lykkes uden, at du som borger eller erhvervsdrivende er inviteret indenfor i maskinrummet.