Eftersyn af brandhaner

I perioden uge 45 til 46 foretages eftersyn af brandhaner i Lejre Kommune.

Skrevet den. 3. november 2014

Ved afprøvningen vil der kunne forekomme misfarvet vand i en kortere periode. Vandet vil ikke være sundhedsskadeligt, og misfarvningen vil normalt forsvinde efter en kort udskylning gennem vandhanerne.  

Der skal endvidere sikres plads til betjening af brandhanerne, hvorfor beskæring af beplantning kan forekomme.