Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheder og landbrug i 2014

Lejre Kommune sender i november 2014 opkrævning ud for miljøtilsyn og arbejde foretaget i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse på virksomheder og landbrug.

Skrevet den. 11. november 2014

Opkrævningen vil blive sendt til de virksomheder og landbrug, hvor der i perioden fra og med uge 45 i 2013 frem til og med uge 44 i 2014 er foretaget arbejde i forbindelse med miljøtilsyn eller miljøgodkendelse.

Opkrævningen sker i henhold til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn[1].

Af fakturaen fremgår det tidsforbrug, som Lejre Kommune har brugt på virksomheden/landbruget i ovennævnte periode. Forbruget opgøres i nedenstående kategorier:

Tilsyn m.v. - aktivitet på virksomheder, dækker det fysiske tilsyn på adressen

Tilsyn m.v. - aktivitet uden for virksomheden, dækker tid forbrugt til forberedelse, rapport m.v.

Godkendelse - aktivitet på virksomheder

Godkendelse - aktivitet uden for virksomheden

Tidsforbruget opgøres til nærmeste halve time. Taksten er i 2013 kr. 300,25 pr. time og i 2014 kr. 302,95 pr. time.

Udover den tid der er brugt i Center for Byg & Miljø, opkræves virksomheden/landbruget 57,79 % af de udgifter, som Lejre Kommune har haft, hvis der er brugt fremmede tjenesteydelser i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

For miljøgodkendelser efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opkræves dog 80 % af det samlede beløb, der følger af ovennævnte takster.

Hvis der er spørgsmål til opkrævningen, bedes du kontakte den medarbejder, der har foretaget tilsynet. Navn og telefonnummer fremgår af fakturaen eller afrapporteringen fra tilsynet.


[1] Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Lov om miljøbeskyttelse og Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug