Enighed om arbejdstid i Lejre Kommunes folkeskoler

Lejre Lærerforening og Center for Skoletilbud i Lejre Kommune har opnået enighed om en forståelse af de nye arbejdstidsregler, der skal gælde for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen fra den 1. august 2014. Et fælles ”forståelsespapir” er i dag blevet præsenteret for skolernes forskellige faggrupper.

Skrevet den. 10. marts 2014

- Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at nå til enighed om en fælles forståelse mellem de parter, der skal realisere målene med skolereformen. Samarbejde er helt afgørende for, at det lykkes at omsætte mål og intentioner med skolereformen til daglig praksis, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

Også fra Lejre Lærerforening er der tilfredshed med den gode dialog, der har været undervejs i processen for at nå til det fælles forståelsespapir. Lejre Lærerforening havde gerne set en lokalaftale, men er indgået i et tæt, ansvarligt samarbejde med Center for Skoletilbud og i MED-systemet for at nå til en fælles forståelse af loven.

- Lejre Lærerforening vurderer, at der er en stor usikkerhed blandt de ansatte lærere og børnehaveklasseledere ved overgangen til de nye arbejdstidsregler. Lærerforeningen mener, at forståelsespapiret vil være med til at mindske usikkerheden, siger kredsformand i Lejre Lærerforening, Marianne Lund.

Lejre Lærerforening og Center for Skoletilbud er enige om, at samarbejdet skal fungere godt mellem faggrupperne i skolen, det er meget væsentligt, når målene for Folkeskolereformen skal nås. Det er derfor også vigtigt, at faggrupperne kender hinandens vilkår for blandt andet tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Også borgmester Mette Touborg er tilfreds med resultatet:

- Jeg vil gerne sige tak til Lejre Lærerforening, som har bidraget konstruktivt gennem hele forløbet. Det er godt gået at nå til et fælles resultat, ikke mindst når vi ved, at der ikke nødvendigvis er enighed om alle dimensioner af lovens rammer og intentioner.

Nu venter et stort arbejde i skolerne, når forståelsespapiret skal udmøntes. Der skal gennemføres gode, ansvarlige drøftelser imellem skolens parter, når arbejdstiden skal tilrettelægges, og når der skal følges op på, hvordan det gennemføres i det nye skoleår.

De nye arbejdstidsregler, Lov 409 underbilag 2.1, angiver den overordnede ramme for, hvordan lærere og børnehaveklasseledere skal arbejde. Loven blev besluttet af regeringen, da den med et lovindgreb gik ind i arbejdskonflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening i foråret 2013.