Børnehuset Den Grønne Kile inviterer til rejsegilde torsdag d. 27. marts

Børnehuset Den Grønne Kile indbyder børn, medarbejdere, samarbejdspartnere, politikere, forvaltning, arkitektfirma og presse til rejsegilde torsdag d. 27. marts kl. 13.00.

Skrevet den. 21. marts 2014

Der bydes på lidt godt til ganen, og der vil blive holdt taler, hvor alle kan få en fornemmelse af, hvad kommer der til at ske i det nye Børnehus

Børnene har fra start været inddraget i byggeprocessen, og vi har talt om hvad det betyder at "holde rejsegilde". Som et led i denne inddragelse har børnene forud for festen lavet flotte kranse til festdagen.

At børnene har fulgt med i de forskellige faser af byggeriet, kan give næring til deres egne lege. Det betyder blandt andet, at børnene efterfølgende kan bygge i børnehaven bl.a. i puderummet, på legepladsen eller laver flotte legohuse.

Vi forventer, at flytte ind i det nye Børnehus omkring august/september mdr. 2014 og dermed være klar til at byde velkommen til 24 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn samt 25 dagplejebørn. Vi er allerede godt i gang med det tætte samarbejde på tværs mellem Børnehuset Søpavillionen, Børnehaven Remisen og dagplejen som sammenlægges i det nye Børnehus.

De seks læreplanstemaer:

Der findes seks læreplanstemaer, som beskriver hvilke kompetencer og erfaringer børn skal have mulighed for at tilegne sig, hvilket her bl.a. sker gennem inddragelse i f.eks. byggeprocessen og rejsegilde:

  • Personlig udvikling - hvem er jeg?Muligheden for at opleve sig som en værdifuld deltager.
  • Social kompetence - Fællesskab og relationer - At samarbejde med andre.
  • Sproglig kompetence - At udtrykke sig på forskellige måder f.eks. via samtaler og fortællinger.
  • Krop og bevægelse - Styrket fysisk sundhed ved bevægelse. Via sanser at tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.
  • Natur og naturfænomener - Tilegne sig forskellige erfaringer med natur, materialer, naturfænomener og miljø.
  • Kulturelle udtryksformer -Mulighed for at skabe, møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Adgang til materialer, redskaber og moderne medier.

Vi håber at se rigtig mange, og vi glæder os til en rigtig dejlig fest

Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst Sonja Dreesen på 30524015 eller på sodr@lejre.dk

Byggeri af Børnehuset Den Grønne Kile

Byggeri af Børnehuset Den Grønne Kile