Grønne tal på CO2-bundlinjen

Der er grund til glæde i Lejre Kommune - igen i år er det lykkedes, at reducere CO2 udledningen med en betydelig mængde.

Skrevet den. 2. maj 2014

Lejre Kommune indgik i marts 2012 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere kommunens egen CO2 udledning med 2 % om året frem til 2020, hvilket indtil nu er gået over al forventning. 1. års besparelse var på 6 % - mens besparelsen i år er kommet op på hele 10,5 %.

Kommunens CO2 udledning består af to dele; dels kommunale ejendommes el- og varmeforbrug og dels kommunes transportforbrug (både kommunens egne køretøjer samt kørsel i private køretøjer).

Det er værd at bemærke, at der i beregningerne på de kommunale ejendommes el- og varmeforbrug er taget højde for temperaturforskelle fra år til år (en såkaldt graddag-korrektion) hvilket gør, at man direkte kan sammenligne et år med et andet.

Kommunalbestyrelsen har i både 2011, 2012 og 2013 bevilliget 10 mio. kr. til forskellige energibesparende tiltag i de kommunale ejendomme. Det er Center for Ejendomme & Trafik, som administrerer pengene og tiltagene, hvilket i 2012 bl.a. har resulteret i udskiftning af belysning, døre og vinduer samt gaskedler og efterisolering på flere kommunale ejendomme.

Formand for Udvalget for Teknik & Miljø, Martin Stokholm er godt tilfreds med resultatet.

- Det er et meget flot resultat, som er endnu bedre end vi havde turdet håbe på. Det viser, at pengene bliver brugt fornuftigt, og at der ikke kun spares CO2, men også penge. At vi f.eks. får udskiftet gamle oliefyr har givet en stor besparelse på kommunens forbrug af fyringsolie. I 2012 brugte kommunen 218.387 liter fyringsolie, mens tallet i 2013 var helt nede på 123.021 liter.

- Det er jo også godt at kunne se, at når vi har investeret i ny belysning og ny varmecentral på f.eks. Trællerupskolen - ja, så går skolens forbrug af el og gas rent faktisk ned, fortæller Martin Stokholm og fortsætter:

- Kommunalbestyrelsen har i 2014 bevilliget 8 mio. til flere energitiltag i de kommunale ejendomme, så det bliver spændende at se næste års resultat, slutter Martin Stokholm.